×
 

Walk&Talk terugblik

Wanneer je op zoek bent naar (ander) werk, dan kun je daar soms wel wat hulp bij gebruiken. De Walk&Talk is een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden en vindt elke maand plaats in de Bibliotheek Eindhoven. In de zomervakantie blikt ze samen met alle aanwezigen terug – en vooruit!
Walk&Talk terugblik

Met de Walk&Talk geeft de Bibliotheek Eindhoven werkzoekenden een kans om op een laagdrempelige manier elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen te delen. Bovendien is er elke bijeenkomst een deskundig spreker die een onderwerp belicht. Dit jaar zijn onder andere aan de orde gekomen: het gebruik van Social Media, het opfrissen van je CV, de elevatorpitch, de mogelijkheden van het uitzendbureau en het belang van vrijwilligerswerk.

STICHTING SAM

Kijk voor vacatures in de regio op www.samzon.mobi. De Stichting SAM tracht zoveel mogelijk werkgevers in de regio met elkaar te laten samenwerken om op die wijze vraag en aanbod collegiaal op elkaar af te stemmen. Door collegiaal samen te werken ontstaan er ook werkervaringsplaatsen die weer kansen kunnen opleveren voor werklozen.

Walk&Talk

Maandag 8 augustus blikt de Walk&Talk samen met de aanwezigen terug- en vooruit op het afgelopen jaar en de komende maanden. Wat hebben de bijeenkomsten opgeleverd? Welke onderwerpen zijn nuttig om de komende periode nog onder de loep te nemen?

Ook zijn enkele medewerkers van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven aanwezig. Zij geven informatie over hun Klusmaatjesproject en het project Gezelschapsmaatjes. In het kader van deze projecten geven zij intervisie- en scholingsbijeenkomsten.

Praktische informatie

Let op: de Walk&Talk bijeenkomsten zijn per april verhuisd van de woensdag naar de maandag! Op elke tweede maandag van de maand is de Walk&Talk, van 10 tot 12 uur in de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame, Emmasingel 22. Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via de website

De bibliotheek opent op maandag om 12.00 uur voor publiek. Voor de bezoekers van de Walk&Talk is de deur tussen 9.30 en 10.00 uur geopend.

STICHTING SAM

Kijk voor meer nieuws over de regionale arbeidsmarkt op de website van SAM. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Images

8 Email

Related

Walk&Talk: zet jouw talent in
Walk&Talk: zet jouw talent in
Op zoek naar een baan? Tijdens de goed bezochte Walk&Talk-bijeenkomsten buigen werkzoekenden zich samen met een gastspreker over een onderwerp. Maandag 10 oktober staat de Walk&Talk van de Bibliotheek Eindhoven in het teken van jouw talenten.
Carrière
Carrière