×
 

SPOON

SPOON Eindhoven helpt u om te blijven sporten! Wilt u gezellig met ons meesporten en fit blijven? Schrijf u in voor onze wekelijkse sportactiviteit.
SPOON

Voor deelnemers aan eerdere periode's of nieuwe deelnemers is er de gelegenheid om nog een keer kennis te maken met zowel bewegen op muziek, bijzonder slim ouderen gym als met de nieuwe module buitensporten. Alle activiteiten starten vrijdag 19 april zoals gebruikelijk om 10.30 uur.Ben je voor het eerst bij een (nieuwe) activiteit, dan graag 10 minuten vooraf aanwezig zijn.

Aanstaande vrijdag 19 april hebben we een (gratis) extra les bewegen op muziek en bijzonder slim ouderen gym voor de deelnemers aan de derde periode van SPOON. 

 

Geef elkaar door dat de inschrijving weer open is voor de vierde periode. 

Vierde periode

Buitensporten

De vierde periode start voor buitensporten op 26 april en duurt zoals gebruikelijk 8 weken. Na 8 lesweken wordt bekeken of er nog 1 of 2 weken extra gesport kan worden. Voor de buitensporten wordt na telkens een warming up op muziek van 10-15 minuten wekelijks een andere invulling gegeven. Op basis van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers gaat Mirjam van der Horst ervoor zorgen dat uw soepelheid en conditie verbeterd wordt.

Bewegen op muziek en bijzonder slim ouderen gym 

Voor deze activiteiten starten we op 10 mei. Deze 4de periode duurt met een onderbreking op 31 mei tot 5 juli.

Inschrijven

Sinds afgelopen weekend kunt u weer inschrijven. Dit kan via de website en via een email naar info@spooneindhoven.nl. In het laatste geval moet u de betaling regelen via de bank. De kosten zijn 45 euro voor de hele periode of 6 euro per keer als u later start.

Bij de betaling op rekening NL 66 ABNA 0825 5621 04 tnv SPOON Eindhoven graag de sport vermelden waaraan u deel gaat nemen.

Maak vrienden en kennissen attent op de mogelijkheid om kennis te maken en of meteen in te schrijven.

Heb je vragen stuur dan bij voorkeur een email, maar bellen mag ook.

Voor de zekerheid nog even de locaties: 

Buitensporten, Op Noord Oudebosschebaan 11

Bewegen op muziek, Step by Step Vijfkamplaan 16

Bijzonder Slim ouderen gym Turnhal Vijfkamplaan 5

Met vriendelijke groeten

Ad Verhoeven

0628274338

8 Email

Related