×
 

- Buurtbeheerder Woonbedrijf

- Buurtbeheerder Woonbedrijf

Als buurtbeheerder ben ik de ogen en de oren van de wijk, het eerste aanspreekpunt voor bewoners met de focus op schoon, heel en veilig,
ten behoeve van de leefbaarheid in de buurt.

Ik voer sociaal buurtbeheer uit (aanspreken van bewoners op ongewenst gedrag, bijwonen van buurtactiviteiten, signaleren van misstanden en overlast in de wijk, bijvoorbeeld illegale inwoning, burenruzies , illegaal storten van afval en dit alles bespreek ik met het district en/of buurtnetwerk partners).

Tevens hou ik toezicht op de woonomgeving en algemene ruimte, denk hierbij aan controleren van schoonmaak- hoveniersbedrijven , signaleren van technische gebreken en bespreek dit met het district en/of klantenservice. Ik ben betrokken bij een buurtnetwerk (bewoners, zorg, welzijn, gemeente, politie) op uitvoerend niveau. Naast dit heb ik ook contacten met bewoners voor het afhandelen / doorverwijzen van vragen en/of meldingen. Ik neem deel aan buurtactiviteiten en buurtprojecten (bijv. opschoondagen).

Mocht u me willen spreken dan ben ik bereikbaar onder telefoonnummer
040-2434343.

Met vriendelijke groeten,
Anco Schaak

Related