×
 

Welkom

Welkom op deze website van de Wmo Adviesraad Geldrop-Mierlo.

Op deze website willen wij U informeren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het algemeen en de Wmo Adviesraad Geldrop-Mierlo in het bijzonder.

De Wmo Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De adviesraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.

Related