×
 

Toiletten voor mensen met een beperking op de agenda bij de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gemeente Geldrop-Mierlo gaat meer aandacht geven aan het plaatsen van goed toegankelijke toiletten bij het organiseren van evenementen in de gemeente.
Toiletten voor mensen met een beperking op de agenda bij de gemeente Geldrop-Mierlo.

Naar aanleiding van een aantal evenementen die in het jaar 2019 in de kern Geldrop georganiseerd werden, heeft de WMO adviesraad vragen gesteld over de plaatsing van toiletgroepen (die ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn) op of nabij het terrein waar het evenement plaats vind.

Helaas moesten we constateren dat bij een aantal van deze

evenementen geen plaats was ingeruimd voor invaliden toiletten.

Dit heeft geleid tot een ongevraagd

advies van de WMO adviesraad aan het college van B&W.

De gemeente heeft ons laten weten dat zij deze zaak serieus gaat aanpakken. Een voorstel tot aanpassing/aanscherping van het beleid (en de handhaving) in deze

wordt in juni aangeboden aan het College en hierna aan de raad.

Goed nieuws dus voor onze minder valide inwoners.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze.

8 Email

Related