×
 

Nieuwe wetgeving Zorg en Dwang

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. En dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. In de bijlage een stappenplan dat een zorginstantie moet gebruiken.
Nieuwe wetgeving Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken, en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken

8 Email

Related