×
 

Leden van de WMO adviesraad

Op dit moment wordt de Wmo-adviesraad Geldrop-Mierlo gevormd door de volgende personen:

Maurice van Gelder (Voorzitter, vele jaren een fysiotherapiepraktijk gehad in Eindhoven. lid geweest van de werkgroep welzijn en zorg van seniorenbelangen en lid geweest van de centrale clientenraad van Ananz en al bijna 8 jaar lid van de Wmo adviesraad. sinds 2017 voorzitter)

​Fons Ramaekers (penningmeester, gehandicaptenbeleid)​

Herman van Rijn (secretaris)

Ik ben eind vorig jaar lid geworden van de Wmo Adviesraad. Mijn motivatie is, dat de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de z.g. de participatie samenleving leidt tot veel onduidelijkheden voor de bewoners. Via de Wmo Adviesraad hoop ik te helpen bij de ondersteuning van de mensen die hulp nodig hebben. Ik ben niet verbonden aan een specifieke doelgroep, maar probeer me nuttig te maken als secretaris van de Wmo Adviesraad  

Anneke van de Berg (zorg)

Mieke Bogaert (zorg)

Ik ben voornamelijk werkzaam (geweest) in diverse functies die zich afspelen op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Niet alleen als professional, maar ook als vrijwilliger. Daardoor heb ik eigenlijk altijd te maken gehad met kwetsbare mensen. Dat is een soort “rode draad” geworden in mijn leven. Mijn affiniteit met ouderen en mensen met een beperking staat daarbij wat meer op de voorgrond.

Sinds eind 2015 ben ik lid van de WMO Adviesraad. Het is mijn manier om een steentje bij te dragen aan de samenleving.

Marleen van de Heuvel (ouderenzorg)

8 Email

Related