×
 

WMO beschikking voor een langere periode

Als men gebruik willen maken van Wmo voorzieningen is hier een beschikking voor nodig. De Gemeente verzorgt die beschikking. In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd.

Waar nodig moeten gemeenten langdurig beschikken

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt.

De Tweede Kamer vindt dat dit de dagelijkse praktijk moet zijn. De minister van VWS heeft inmiddels afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een bericht roept de VNG gemeenten op bij het afgeven van beschikkingen zoveel mogelijk aan te sluiten op de specifieke situatie van de hulpvrager.

Verbeteren uitvoering Wmo

De VNG is bezig met verbeteringen voor de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Een belangrijk onderdeel op de korte termijn is de duur van beschikkingen. In bovengenoemd bericht staat onder meer: ‘In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd. De motie die is aangenomen door de Tweede Kamer spreekt de nadrukkelijke wens uit dat gemeenten dit, daar waar dit nog geen dagelijkse praktijk is, doen. De Wmo 2015 biedt die mogelijkheid. Wel is het dan van belang dat de gemeente de cliënt niet uit het oog verliest en periodiek beziet of de ondersteuning nog steeds een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Voor cliënten met een levenslange en/of levensbrede beperking is het van belang zekerheid over hun ondersteuning te hebben. Naast zekerheid voor de cliënt heeft het beschikken voor een langere periode ook voordelen voor gemeenten ten aanzien van de administratieve lasten. Minder beschikkingen betekent meer tijd voor het goede gesprek met nieuwe cliënten en meer tijd om periodiek in gesprek te zijn met bestaande cliënten. Een andere mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen is het vaker toepassen van de ambtshalve verlenging van beschikkingen.’

De uitgangspunten die gelden voor de Wmo gelden ook voor de Jeugdwet. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt het bieden van maatwerk in individuele situaties.

Wat kun jij doen?

In je persoonlijk plan leg je jouw situatie schriftelijk vast. Bijvoorbeeld welke zorg heb je nodig? En wie wil je daarbij inschakelen? Je kunt hierin ook meteen aangeven dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt. Na je melding bij de gemeente of bij herindicatie krijg je een onderzoek, ook wel persoonlijk of keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek gaat het om jouw persoonlijke omstandigheden. Je kunt dus prima zeggen dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt.

Per Saldo hoort graag van jou hoe jouw gemeente omgaat met aanvragen voor hulp. Geven zij jou een beschikking die kort (tot een jaar) of langer duurt? En waarom doen zij dat? Wij horen graag positieve en negatieve ervaringen. Gemeenten waar het goed gaat kunnen dan als voorbeeld voor de anderen dienen. En in de lobby van Per Saldo kan gemeld worden bij welke gemeenten het minder gaat.

Per Saldo kun je bereiken via het contactformulier op hun website: https://www.pgb.nl/

Nieuws

‘Een wereld van laaggeletterdheid’
‘Een wereld van laaggeletterdheid’
Stichting Severinus en Platform VG Zuidoost Brabant organiseren een bijeenkomst met als Thema: Iedereen moet mee kunnen doen.
WMO  beschikking voor een langere periode
WMO beschikking voor een langere periode
Als men gebruik willen maken van Wmo voorzieningen is hier een beschikking voor nodig. De Gemeente verzorgt die beschikking. In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd.
Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd
Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd
In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven. Met die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven
Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven
‘Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven’ Dat is één van de conclusies van een onderzoek van het SCP naar de combinatie van mantelzorg en werk.
Wijkteam Mierlo
Wijkteam Mierlo
Op donderdag 14 februari 2019 werd het wijkteam in Mierlo feestelijk geopend.
More items >

Agenda

Bijeenkomst Laaggeletterdheid
Bijeenkomst Laaggeletterdheid
18 nov 2019 from 20:00 until 22:00
‘Een wereld van laaggeletterdheid’ Platform VG zuidoost Brabant organiseert samen met Severinus een avond over dit onderwerp met als thema: Iedereen moet mee kunnen doen
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
06 dec 2019 from 09:00 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 jan 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
07 feb 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
06 mrt 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 apr 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
01 mei 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
05 jun 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 jul 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
07 aug 2020 from 09:30 until 11:30
More items >