×
 

WMO beschikking voor een langere periode

Als men gebruik willen maken van Wmo voorzieningen is hier een beschikking voor nodig. De Gemeente verzorgt die beschikking. In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd.

Waar nodig moeten gemeenten langdurig beschikken

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt.

De Tweede Kamer vindt dat dit de dagelijkse praktijk moet zijn. De minister van VWS heeft inmiddels afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een bericht roept de VNG gemeenten op bij het afgeven van beschikkingen zoveel mogelijk aan te sluiten op de specifieke situatie van de hulpvrager.

Verbeteren uitvoering Wmo

De VNG is bezig met verbeteringen voor de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Een belangrijk onderdeel op de korte termijn is de duur van beschikkingen. In bovengenoemd bericht staat onder meer: ‘In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd. De motie die is aangenomen door de Tweede Kamer spreekt de nadrukkelijke wens uit dat gemeenten dit, daar waar dit nog geen dagelijkse praktijk is, doen. De Wmo 2015 biedt die mogelijkheid. Wel is het dan van belang dat de gemeente de cliënt niet uit het oog verliest en periodiek beziet of de ondersteuning nog steeds een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Voor cliënten met een levenslange en/of levensbrede beperking is het van belang zekerheid over hun ondersteuning te hebben. Naast zekerheid voor de cliënt heeft het beschikken voor een langere periode ook voordelen voor gemeenten ten aanzien van de administratieve lasten. Minder beschikkingen betekent meer tijd voor het goede gesprek met nieuwe cliënten en meer tijd om periodiek in gesprek te zijn met bestaande cliënten. Een andere mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen is het vaker toepassen van de ambtshalve verlenging van beschikkingen.’

De uitgangspunten die gelden voor de Wmo gelden ook voor de Jeugdwet. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt het bieden van maatwerk in individuele situaties.

Wat kun jij doen?

In je persoonlijk plan leg je jouw situatie schriftelijk vast. Bijvoorbeeld welke zorg heb je nodig? En wie wil je daarbij inschakelen? Je kunt hierin ook meteen aangeven dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt. Na je melding bij de gemeente of bij herindicatie krijg je een onderzoek, ook wel persoonlijk of keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek gaat het om jouw persoonlijke omstandigheden. Je kunt dus prima zeggen dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt.

Per Saldo hoort graag van jou hoe jouw gemeente omgaat met aanvragen voor hulp. Geven zij jou een beschikking die kort (tot een jaar) of langer duurt? En waarom doen zij dat? Wij horen graag positieve en negatieve ervaringen. Gemeenten waar het goed gaat kunnen dan als voorbeeld voor de anderen dienen. En in de lobby van Per Saldo kan gemeld worden bij welke gemeenten het minder gaat.

Per Saldo kun je bereiken via het contactformulier op hun website: https://www.pgb.nl/

Nieuws

WMO tarieven 2020
WMO tarieven 2020
Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten. Onder het artikel vind u een link naar een handig videofilmpje over de wijzigingen.
Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemakers
Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemakers
In 2012 organiseert de koepel voor de eerste keer een lezing over een onderwerp uit het sociaal domein waarin vooral het perspectief van de WMO-Adviesraden belicht wordt. Mevrouw Hannie van Leeuwen werd gevraagd deze lezing te houden. Besloten werd de lezing jaarlijks te organiseren naar Hannie van Leeuwen te vernoemen. Hannie van Leeuwen was voor het CDA lid van de Eerste en Tweede Kamer, ze was wethouder en waarnemend burgemeester en voorzitter van de Taskforce Handicap en Samenleving.
Opnieuw meer jongeren in jeugdzorg
Opnieuw meer jongeren in jeugdzorg
Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de eerste helft van dit jaar met 5000 toegenomen tot 366.000, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Patiëntenvereniging vraagt drie keer meer openbare toiletten
Patiëntenvereniging vraagt drie keer meer openbare toiletten
Hoewel het aantal openbare toiletten in Nederland met ruim 1500 is toegenomen in het afgelopen jaar, zijn het er nog altijd veel te weinig.
Aanbesteden zorg door gemeente eenvoudiger
Aanbesteden zorg door gemeente eenvoudiger
Om gemeenten tegemoet te komen, schrapt staatssecretaris De Jonge de aanbestedingseis. Dit moet zorgen dat inkopen van zorg door gemeentes eenvoudiger wordt en de administratieve lasten sterk verminderd worden.
‘Een wereld van laaggeletterdheid’
‘Een wereld van laaggeletterdheid’
Stichting Severinus en Platform VG Zuidoost Brabant organiseren een bijeenkomst met als Thema: Iedereen moet mee kunnen doen.
WMO  beschikking voor een langere periode
WMO beschikking voor een langere periode
Als men gebruik willen maken van Wmo voorzieningen is hier een beschikking voor nodig. De Gemeente verzorgt die beschikking. In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd.
Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd
Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd
In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven. Met die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven
Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven
‘Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven’ Dat is één van de conclusies van een onderzoek van het SCP naar de combinatie van mantelzorg en werk.
Wijkteam Mierlo
Wijkteam Mierlo
Op donderdag 14 februari 2019 werd het wijkteam in Mierlo feestelijk geopend.
More items >

Agenda

WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 jan 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
07 feb 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
06 mrt 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 apr 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
01 mei 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
05 jun 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
03 jul 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
07 aug 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
04 sep 2020 from 09:30 until 11:30
WMO Adviesraad vergadering
WMO Adviesraad vergadering
02 okt 2020 from 09:30 until 11:30
More items >