×
 

Stedelijke begeleidingsgroep

Rss |
IFrame embed
De Bossche woonlastenaanpak, waarvan Woonlasten de Baas een onderdeel is, wordt gecoördineerd door een stedelijke begeleidingsgroep. Hier stellen de leden van deze begeleidingsgroep zich voor.
Pauline Slaa
Pauline Slaa 23-02-2016
Als beleidsmedewerker energie en klimaat bij de gemeente 's-Hertogenbosch zet ik me in voor een klimaatneutrale stad. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar mogelijkheden om energie te besparen voor bewoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. Energiebesparing heeft direct invloed op woonlasten. Een aanzienlijk deel van de woonlasten bestaat uit kosten voor elektriciteit en gas. Binnen de stedelijke begeleidingsgroep denk ik mee over mogelijkheden voor huurders om energie, en daarmee kosten te besparen.
Read more >
Ad Lapien, Stedelijke begeleidingsgroep
Ad Lapien, Stedelijke begeleidingsgroep 30-06-2015
Als afgevaardigde van het Stedelijk Huurders Platform ben ik, samen met een collega, aan de stedelijke begeleidingsgroep toegevoegd. Ons doel is om met z`n allen de armoede onder de huurders terug te dringen en daar waar mogelijk te voorkomen door goede voorlichting te geven.
Read more >
Janneke van de Kreeke
Janneke van de Kreeke 29-06-2015
Voor Kleine Meierij houd ik me met beleidsadvies bezig en ben onderdeel van deze stedelijke samenwerking. Best een pittig onderwerp. Dat gelukkig door programma´s als `Uitstel van executie` uit de taboe sfeer komt. Voor steeds meer huishoudens staan vaste lasten niet meer in verhouding met hun besteedbaar inkomen. En dat brengt je zo maar in de problemen. Ingewikkeld omdat betaalbaarheid van wonen niet alleen gaat over huur of hypotheek, maar ook over energie, belastingen, zorg en werk gerelateerde uitkeringen en zelfredzaamheid van bewoners. Goed hier in ´t Bossche breed in op te trekken!
Read more >
Anne Lochs
Anne Lochs 26-05-2015
Ik ben als beleidsmedewerker wonen werkzaam bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Bij het verschijnen van het rapport over de stijgende woonlasten van huurders in 2013 had ik niet kunnen vermoeden dat: 1) de woonlastenproblematiek zo nadrukkelijk op de ieders agenda is komen te staan en 2) er zo'n intensieve samenwerking uit zou voortkomen. Hopelijk kunnen we over 2 jaar concluderen dat we in 's-Hertogenbosch de trend in de woonlastenproblematiek daadwerkelijk hebben gekanteld!
Read more >
Maartje de Kruijf
Maartje de Kruijf 25-05-2015
Ik werk als bestuursadviseur bij Zayaz en ben als stedelijk projectleider verbonden aan het woonlastenakkoord en de Bossche woonlastenaanpak. Ik ben supertrots dat we tijdens de 24 uur van .... zo'n grote en diverse club mensen bij elkaar hebben gekregen die hun schouders onder het woonlasten- en armoedevraagstuk hebben gezet, verbindingen met elkaar zijn aangegaan en oplossingen hebben bedacht. Mijn overtuiging is dat we door breed en anders te denken en door te luisteren naar de belemmeringen die mensen zelf ervaren meer kunnen bereiken om mensen meer grip te geven op hun (woon)lastendruk.
Read more >
Marjon van Dinther
Marjon van Dinther 25-05-2015
Als communicatiemedewerker bij Zayaz ben ik nauw betrokken bij het project Woonlasten de baas. Ik zie de stijgende armoede binnen de gemeente 's-Hertogenbosch als een serieus probleem. Hopenlijk kunnen we de uitkomsten van 'De 24 uur van...' vertalen naar concrete oplossingen voor de woonlastenproblematiek in onze gemeente.
Read more >
Patricia Theuws
Patricia Theuws 25-05-2015
Ik werk als beleidsadviseur bij BrabantWonen en coördineer de woonlastenaanpak op onze vestiging in Den Bosch. Ik ben trots op het gesloten woonakkoord en de ambitie in de stad om met stadgenoten die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen te zoeken naar duurzame oplossingen. Daar spelen we als corporaties, gemeente en SHP een rol in maar dat kunnen we niet alleen. En dat hoeft ook niet: op veel plekken in de stad heeft dit vraagstuk de aandacht en ontstaan initiatieven. Fantastisch, daarom dat mensen vanuit zoveel diverse organisaties de krachten hebben gebundeld.
Read more >