×
 

Pilot: Verantwoord financieel beheer vaste lasten

De woonlastenconferentie die in oktober 2015 plaatsvond, heeft een aantal partijen dichter bij elkaar gebracht als het gaat om de aanpak van de woonlastenproblematiek en het voorkomen en oplossen van schulden. Het idee is om na te gaan of het voor mensen met een bijstandsuitkering mogelijk is de vaste lasten direct door te betalen aan de ‘leveranciers’
Pilot: Verantwoord financieel beheer vaste lasten

Denk daarbij aan huur, gas, water, energie en zorgverzekering. Voorwaarde is dat de cliënt ervoor zorgt dat zijn uitkering én zijn overige inkomsten op één rekening binnenkomen.

Vrijwilligheid en preventie zijn twee sleutelbegrippen in deze aanpak. Dit sluit ook aan bij de ervaringen uit de praktijk en de input die we krijgen uit klantenpanels. Het op vrijwillige basis inhouden van vaste lasten is één van de oplossingsrichtingen die naar voren komt.

Het bijzondere aan deze aanpak is dat er een bijdrage wordt geleverd door verschillende partijen,  die eerder niet elkaars natuurlijke partners waren.  Aan de pilot nemen deel: Weener XL,  de Bossche woningcorporaties,  de Rabobank, een medewerker schulddienstverlening  van de gemeente ’s-Hertogenbosch en een gerechtsdeurwaarder. Randvoorwaarde is dat de cliënt ervoor zorgt dat zijn uitkering én zijn overige inkomsten, maar minimaal de huur- en zorgtoeslag, allemaal op één rekening binnen komen.

 Twee varianten

Er zijn twee varianten ontwikkeld geeft Harry Hoogland van Weener XL aan:

1. De gemeentelijke kredietbank beheert de rekening en zorgt voor twee geldstromen.

Enerzijds de betaling van de vaste lasten: huur, gas, water, energie en ziektekosten. Anderzijds de betaling van leefgeld aan de cliënt, naast een bedrag voor reserveringen op de leefgeldrekening.

Harry Hoogland ziet dit als een lichte vorm van vrijwillige bewindvoering. “De cliënt houdt zelf de regie en geeft zelf alle wijzigingen in de vaste lasten door aan de gemeentelijke kredietbank.”

2. De cliënt opent een tweede rekening bij de Rabobank.

Deze rekening wordt gekoppeld aan de bestaande rekening en is zonder bankpasje. De Rabobank draagt het eerste jaar de kosten van deze rekening. Op de eerste rekening komen alle inkomsten binnen. Op basis van door hem afgegeven machtigingen worden betalingen voor huur, gas, water, energie en ziektekosten geregeld. Het restant bedrag wordt doorgesluisd naar de tweede rekening voor leefgeld en reserveringen. De cliënt houdt zelf volledig de regie en krijgt geen verdere ondersteuning van de Rabobank, behalve hulp bij het voor de eerste keer opzetten van deze administratie. De cliënt heeft meer eigen verantwoordelijkheid dan bij de eerste variant.

Harry Hoogland geeft aan dat met deze constructie en deze twee varianten een pilot wordt gedraaid met 50 cliënten gedurende 6 maanden. Er komen 25 deelnemers voor variant 1 en 25 voor variant 2.

De pilot is in mei gestart en wordt over 6 maanden geëvalueerd.

 

 

8 Email

Related