×
 

Nieuwsbrief juni 2016

Rss |
IFrame embed
Dit is de derde nieuwsbrief van Woonlasten de Baas. Maandelijks houden we u op de hoogte van het nieuws over projecten.
Stijgende trend woonlasten in Den Bosch afgevlakt
Stijgende trend woonlasten in Den Bosch afgevlakt 12-07-2016
In 2010 en 2013 deed RIGO onderzoek naar de woonlasten van huurders in de sociale huursector in ’s-Hertogenbosch, gebruik makend van de gegevens van het Woon Onderzoek Nederland (WoON). De conclusie uit deze beide onderzoeken was verontrustend. Zonder ingrijpen zou in 2018 één derde van de Bossche huurders op of onder de armoedegrens leven. Die wetenschap resulteerde in het woonlastenakkoord van 2014. Met als belangrijkste ambitie de trend af te vlakken.
Read more >
Vervolg woonlastenconferentie
Vervolg woonlastenconferentie 12-07-2016
In de vorige nieuwsbrief las je al dat de bestuursconferentie Woonlasten van 2015 een vervolg krijgt. De bijeenkomst vindt dit najaar plaats en heeft als het doel samen meer bereiken. Dat betekent een meer vanzelfsprekende samenwerking tussen partijen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van het woonlasten- en armoedeprobleem in Den Bosch. We staan stil bij de behaalde successen, maar ook bij de zaken die minder goed liepen. Daar leren we tenslotte van!
Read more >
Vroegsignalering en aanvalsplan “Den Bosch Schuldenvrij”
Vroegsignalering en aanvalsplan “Den Bosch Schuldenvrij” 12-07-2016
Vroegsignalering. Dat is één van de speerpunten die naar voren kwam tijdens de bestuursconferentie Woonlasten vorig jaar. Om aan de slag te gaan met dit speerpunt, keken we eerst naar andere gemeenten. Wat hebben zij op dit gebied al gedaan? Kunnen we daar in onze gemeente iets mee? Zo heeft de gemeente Leeuwarden een convenant “Iedereen financieel fit”. Met daarin een aanpak voor vroegsignalering. We willen hier graag een Bossche variant van maken Daarom was er op 21 juni een bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch met onder andere de wethouders en Bossche corporaties.
Read more >