×
 

Leden

Rss |
IFrame embed
Hier stellen de deelnemers aan de community Woonlasten de Baas zich voor. Heb je interesse om deelnemer te worden van deze community en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woonlasten- en armoedeproblematiek in Den Bosch, meld je dan aan via de knop registreer. Deze knop vind je in de linker bovenhoek van deze site.
Ad Lapien, Stedelijke begeleidingsgroep
Ad Lapien, Stedelijke begeleidingsgroep 30-06-2015
Als afgevaardigde van het Stedelijk Huurders Platform ben ik, samen met een collega, aan de stedelijke begeleidingsgroep toegevoegd. Ons doel is om met z`n allen de armoede onder de huurders terug te dringen en daar waar mogelijk te voorkomen door goede voorlichting te geven.
Read more >
Angelique van Son
Angelique van Son 25-05-2015
Ik ben productmanager bij de Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken. Als productmanager ben ik verantwoordelijk voor de basisdiensten, zoals betalen, sparen, schadeverzekeringen en consumptieve financieringen. Ook binnen onze bank bemerken wij een toename van klanten met financiële problemen. Niet alleen in de ‘hypotheken’ sector, maar ook bij huurders.
Read more >
Bart Eigeman
Bart Eigeman 08-04-2015
De drijfveer om mij langjarig met armoede bezig te houden, komt van Jaap Tuk. Ooit studeerde ik en vond in de boeken de wijsheid niet. Ik belandde in de Rotterdams havens temidden van uitgerangeerde havenarbeiders, waaronder Jaap. Hij was analfabeet en leerde mij 'lezen en schrijven'. Hij motiveerde mij door te studeren want "wij hebben mensen nodig die ons verhaal vertellen". Eigenlijk ben ik sindsdien vooral verhalenverteller. Tot dat verhaal hoort, dat mensen in armoede allesbehalve zielig zijn/gevonden willen worden. Er is behoefte aan bezieling.
Read more >
Carla Rijken
Carla Rijken 15-06-2015
Op het 24-uur debat heb ik volmondig JA gezegd, aangezien ik, als gerechtsdeurwaarder in het mooie 's-Hertogenbosch de ogen en de oren ben van wat er afspeelt achter de voordeur van veel Bosschenaren en dat is soms niet mooi. Mijn kantoor Stalman & Rijken staat bekend als een sociaal kantoor. Door de menselijke aanpak lossen we veel problemen op. Mijn insteek voor dit debat is ervaring te delen en samen met de andere deelnemers een vuist te maken tegen de armoede in 's-Hertogenbosch en omstreken.
Read more >
Els van Genugten
Els van Genugten 25-05-2015
Ik ben Els van Genugten. Ik werk sinds 8 jaar als afdelingsdirecteur bij het Koning Willem I College in Den Bosch. De afdeling heet Sociaal Maatschappelijke Studies. We leiden op de afdeling op MBO niveau jonge mensen op die gaan werken met mensen met een beperking en die op de een of andere manier een beroep moeten doen op professionele hulp en zorg. Met mijn ervaring als hulpverlener in verschillende werkvelden en mijn deelname aan de klachten en beroepscommissie van de gezamenlijke woningbouwcorporaties denk ik mijn steentje te kunnen bijdragen het project Woonlasten de Baas.
Read more >
Eric Logister
Eric Logister 25-05-2015
Als wethouder wonen heb ik als een van de topprioriteiten betaalbaar wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Betaalbaar wonen betekent niet alleen lage huren maar ook oog voor andere vaste lasten. Goed informeren van onze inwoners hoort hier ook bij. We worden de woonlasten de baas als we met elkaar in verbinding zijn en slimme oplossingen bedenken en realiseren. Daarom ben ik te vinden op deze site: zien hoe we voortgang boeken en luisterend oor om obstakels weg te nemen.
Read more >
Gertjan Arts
Gertjan Arts 08-04-2015
Al jaren actief in ruimtelijke ordening, stedelijk beheer en volkshuisvesting. Vanuit de drive dat je het voor de mensen doet. Niet iedereen (en zeker wij als professionals niet) realiseert zich hoe zeer (woon)lasten het leven van mensen kunnen bepalen. En dat is zeker schrijnend als dat anders kan wanneer professionals wat creatiever zijn of 'gewoon' beter samenwerken.
Read more >
Gijs Kooijmans
Gijs Kooijmans 25-05-2015
Ik ben werkzaam bij de gemeente Den Bosch in de Schulddienstverlening sinds jaar en dag en samen met collega Jantien ben ik o.a. woonlastencoach.Ik zie de problemen toenemen van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen door o.a. forse stijging van de woonlasten.Als er een oplossing voor een probleemsituatie kan worden gevonden zijn dat voor mij de krenten in de pap . Ik ben zeer voor maatwerk.
Read more >
Huib Oomen
Huib Oomen 25-05-2015
Ik werk bij de Maatschappelijke Opvang regio 's-Hetogenbosch (MO) in de functie beleidsadviseur clientzaken. In deze functie richt ik me op zaken die conflicteren in het werken aan herstel door onze clienten. Je kunt daarbij denken aan regelgeving, financiele blokkades, te dure huizen ....! Ik hoop met jullie in een creatieve energie te komen om nieuwe wegen te vinden om wonen (en leven) ook in de toekomst voor de mensen met de laagste inkomens en minste kansen mogelijk te maken.
Read more >
Janine van Heertum
Janine van Heertum 03-11-2016
Hallo, ik ben projectleider Maatschappelijke Ontwikkeling bij Zayaz. Het afgelopen jaar ben ik intensief bezig geweest met het thema Woonlasten. Intern coordineer ik de pilot woonlastenaanpak. Aan de hand van huurderscasussen proberen we nieuwe (maatwerk)oplossingen te bedenken. Hierbij zijn niet alleen medewerkers van Zayaz betrokken maar ook de 2 woonlastencoaches van de gemeente. Heel boeiend om vanuit de dagelijkse praktijk tot verbetering te komen.
Read more >
Jantien Petersen
Jantien Petersen 25-05-2015
Ik ben Jantien Petersen en was vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch als een van de twee woonlastencoaches betrokken bij de organisatie van de 24 uur van. Een andere manier van samenwerken die aansluit op de manier hoe we het afgelopen jaar bezig zijn geweest met het oppakken en denken in mogelijkheden in het kader van de woonlastenproblematiek. De 24 uur van ... was een mooi startmoment voor een nieuwe vorm van samenwerken met elkaar.
Read more >
Jeannette Herregraven
Jeannette Herregraven 22-02-2016
Ik ben Jeannette Herregraven, sinds 2012 woonconsulent bij Kleine Meierij. Ik hoop dat wij voor de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch die onder de armoedegrens, of bijna onder de armoedegrens leven een praktisch plan kunnen maken, dat commitment heeft van alle betrokken partijen. En dat ook direct uitvoerbaar is.
Read more >
Joke van der Beek
Joke van der Beek 01-06-2015
In een zeer korte periode zijn de huren voor de huurders sterk gestegen. Ik ben onafhankelijk voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform 's Hertogenbosch. Onze aktie: handen af van onze huren heeft wel veel huurders bewust gemaakt o.a. van de (ver)huurdersheffing maar heeft geen oplossing gebracht. Als Huurders Platform zijn we erg blij dat er op stedelijk niveau een woonlastenbeleid gevoerd wordt. We werken hier graag aan mee. zo kunnen we in ieder geval de nood aanpakken voor mensen die in grote problemen gekomen zijn.
Read more >
Maarten Oomes
Maarten Oomes 30-05-2017
Mijn naam is Maarten Oomes en ben werkzaam als assetmanager bij Zayaz. Ik ben hiervoor werkzaam geweest bij een woninginvesteerder en ben nieuwsgierig naar de zienswijze van het maatschappelijk rendement in relatie tot de woonlasten, de betaalbaarheid -maar tot welke prijs?-, ook kopers kennen immers armoede, de relatie tot de kwalitatieve en kwantitatieve opgave en de werderkerigheid hierin tussen woningcorporaties en de huurders. Al om genoeg stof die een gezonde zakelijkheid vereisen met een verdieping tot samenwerking en verbinden.
Read more >
Maartje de Kruijf
Maartje de Kruijf 25-05-2015
Ik werk als bestuursadviseur bij Zayaz en ben als stedelijk projectleider verbonden aan het woonlastenakkoord en de Bossche woonlastenaanpak. Ik ben supertrots dat we tijdens de 24 uur van .... zo'n grote en diverse club mensen bij elkaar hebben gekregen die hun schouders onder het woonlasten- en armoedevraagstuk hebben gezet, verbindingen met elkaar zijn aangegaan en oplossingen hebben bedacht. Mijn overtuiging is dat we door breed en anders te denken en door te luisteren naar de belemmeringen die mensen zelf ervaren meer kunnen bereiken om mensen meer grip te geven op hun (woon)lastendruk.
Read more >
Maresa van der Linde
Maresa van der Linde 08-04-2015
Als stedenbouwkundige heb ik een fascinatie voor de stad. De stad is meer dan een stapel stenen. Het draait om de mensen die er wonen en vooral die er leven. Tijdens mijn werk bij de gemeente 's-Hertogenbosch ontmoet ik mensen met allerlei verschillende initiatieven. Woonlasten is een onderwerp dat (nog) niet zo vaak naar voren komt, maar in mijn ogen wel belangrijk om prettig te kunnen leven.
Read more >
Marije Buursink
Marije Buursink 26-05-2015
Ik ben directeur BrabantWonen ‘s-Hertogenbosch. Betaalbaarheid van wonen staat bij ons altijd op de agenda. Wat is betaalbaar? En hoe kunnen we mensen met de laagste inkomens een betaalbare woning van voldoende kwaliteit bieden? Dat is onze opgave; dat is onze expertise! Maar het woonlastenvraagstuk is ingrijpender dan de huur van een woning. Ik ben dan ook blij met het woonlastenakkoord en doe een appèl aan andere organisaties – maatschappelijk of commercieel – aan te sluiten bij dit akkoord.
Read more >
Marjon van Dinther
Marjon van Dinther 25-05-2015
Als communicatiemedewerker bij Zayaz ben ik nauw betrokken bij het project Woonlasten de baas. Ik zie de stijgende armoede binnen de gemeente 's-Hertogenbosch als een serieus probleem. Hopenlijk kunnen we de uitkomsten van 'De 24 uur van...' vertalen naar concrete oplossingen voor de woonlastenproblematiek in onze gemeente.
Read more >
Mayan Oomkes
Mayan Oomkes 10-04-2015
Ik ben als beleidsmedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch actief rondom de thema’s maatschappelijke opvang en schulddienstverlening. In beide beleidsvelden spelen woonlasten- en armoedeproblematiek een belangrijke rol. Ik zou willen bevorderen dat we problemen van mensen eerder in beeld krijgen, zodat eerder ondersteuning kan worden geboden en grotere problemen kunnen worden voorkomen.
Read more >
Mirjam Lamme
Mirjam Lamme 30-04-2015
Ik werk als manager Ontwikkeling bij BrabantWonen en heb veel gehoord van en over mensen die in armoede leven, niet alleen in de aandachtswijken. Wat mij treft is hoe eenzaam dat armoede maakt. Als corporatie hebben wij mogelijkheden om samen met huurders te kijken wat kan worden gedaan om lasten te verminderen, kansen te benutten. Dat is onze rol en onze verplichting. Gezamenlijk kunnen we een bijdrage leveren aan bestrijden of verminderen van armoede, eenzaamheid en schaamte.
Read more >
Mohamed Acharki
Mohamed Acharki 19-05-2015
Ik ben bestuurder van woningcorporatie Zayaz. Wij danken ons bestaansrecht aan het huisvesten van mensen met een krappe portemonnee. En juist deze groep wordt in deze economisch barre tijden hard getroffen. Dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden, is een feit. Tegelijkertijd vind ik het beschamend om te zien dat in onze samenleving mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij vinden het daarom onze plicht om een bijdrage te leveren aan de verlichting van de woonlasten van onze huurders. Betaalbaar wonen is onze hoogste prioriteit.
Read more >
Pamela van den Berg
Pamela van den Berg 01-04-2015
Het begeleiden van het proces in een groep van mensen die met elkaar iets willen ontwikkelen of leren, én een verschil willen maken, vind ik het leukste dat er is. Ik werk als procesbegeleider vanuit mijn eigen bedrijf, de Verhalensmederij, veel voor organisaties die met 'hart voor de wereld' werken. Verschillende malen begeleidde ik 'De 24 uur van…', op verschillende plekken. Mijn ervaring? In 24 uur gebeurt er ongelofelijk veel meer dan in 24 keer 1 uur. In 24 uur kun je werkelijk een verschil maken, ook deze keer!
Read more >
Patricia Theuws
Patricia Theuws 25-05-2015
Ik werk als beleidsadviseur bij BrabantWonen en coördineer de woonlastenaanpak op onze vestiging in Den Bosch. Ik ben trots op het gesloten woonakkoord en de ambitie in de stad om met stadgenoten die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen te zoeken naar duurzame oplossingen. Daar spelen we als corporaties, gemeente en SHP een rol in maar dat kunnen we niet alleen. En dat hoeft ook niet: op veel plekken in de stad heeft dit vraagstuk de aandacht en ontstaan initiatieven. Fantastisch, daarom dat mensen vanuit zoveel diverse organisaties de krachten hebben gebundeld.
Read more >
Pauline Slaa
Pauline Slaa 23-02-2016
Als beleidsmedewerker energie en klimaat bij de gemeente 's-Hertogenbosch zet ik me in voor een klimaatneutrale stad. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar mogelijkheden om energie te besparen voor bewoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. Energiebesparing heeft direct invloed op woonlasten. Een aanzienlijk deel van de woonlasten bestaat uit kosten voor elektriciteit en gas. Binnen de stedelijke begeleidingsgroep denk ik mee over mogelijkheden voor huurders om energie, en daarmee kosten te besparen.
Read more >
Peter Baetsen
Peter Baetsen 29-06-2015
Als vervolg op mijn rol als coördinator van de 24 uur van...... ga ik de verbreding en de verdieping van de community die is ontstaan na de 24 uur van ... verder ondersteunen. Ik vind het een uitdaging om dit via deze community site te faciliteren en te stimuleren
Read more >
Petra Lamers
Petra Lamers 23-02-2016
Ik werk als coördinator vrijwilligers bij Humanitas. We zien regelmatig gezinnen waar het financieel lastig is. Ik heb tijdens de 24 uur van ....gezien dat een creatieve manier om samen te kijken naar hoe het anders kan, zonder te betuttelen of alles over te nemen, loont Ik ben zelf praktisch ingesteld en vind het belangrijk om steeds weer opnieuw naar situaties te bekijken, niet alleen uit te gaan van regels en bestaande oplossingen.
Read more >
Simon Jansen
Simon Jansen 26-05-2015
Kleine Meierij is als sociale huisvester continu bezig met de betaalbaarheid van het woningaanbod voor onze primaire doelgroepen. Wij omarmen de nauwe samenwerking met de Bossche corporaties, gemeente en het SHP, waarmee we in het Woonlastenakkoord concreet actie ondernemen om de stijgende woonlasten voor huurders/inwoners van ’s-Hertogenbosch onder controle te houden. De community draagt actief bij aan het genereren van nieuwe ideeën om meer grip op de woonlasten te krijgen. Daarnaast kunnen we onze, gezamenlijke en afzonderlijke, acties en de concrete resultaten daarvan met elkaar delen.
Read more >
Sjoerd van het Erve
Sjoerd van het Erve 25-05-2015
Ik ben directeur van Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Wij hebben met regelmaat te maken met mensen die een kwetsbare inkomenspositie hebben. Woonlasten maken vaak een substantieel onderdeel uit van het uitgavenpatroon. Met professionals intensief en expliciet stil te staan bij dit belangrijke thema, om zo tot mogelijke oplossingsrichtingen te komen, lijkt mij heel waardevol. Ik werk daar dan ook graag aan mee!
Read more >
Steven Charleston
Steven Charleston 25-05-2015
Hallo, mijn naam is Steven Charleston en ik ben klantadviseur bij Zayaz. Vanuit mijn rol als klantadviseur krijg ik dagelijks te maken met mensen waarvan de woonlasten te hoog oplopen. Het lijkt me vanuit mijn rol interessant om mee te denken hoe we woonlasten voor huurders kunnen verlagen.
Read more >
Stijn van Kreij
Stijn van Kreij 29-05-2015
Ik ben als transitiemanager bij Cello bezig met vernieuwing in de langdurige zorg, waarbij ik me richt op projecten waarin sociale en technologische innovatie een rol speelt. Daarnaast ben ik als muzikant en vrijwilliger actief. Ik zie kansen om mensen met diverse problemen meer regie te geven over de wijze waarop ze hun leven inrichten en de wijze waarop eventuele ondersteuning georganiseerd wordt, waarbij er meer oog is voor eigen talent en interesse in relatie tot de eigen woon- en werkomgeving.
Read more >
Willemien van Rossum
Willemien van Rossum 08-04-2015
Ik ben als participatieconsulent werkzaam op de afdeling Sociaal Beheer en Incasso bij BrabantWonen. Ik organiseer en coördineer bijeenkomsten van de klankbordgroep en klantenpanels. Op mijn afdeling horen we regelmatig de verhalen van bewoners die de eindjes nog nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. Ik ben pragmatisch, een doener en wil graag aan de slag om te zien wat we gezamenlijk kunnen betekenen om het tij te keren. En tegelijk de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.
Read more >
Wilma Gevers
Wilma Gevers 09-09-2016
Ik ben werkzaam bij BrabantWonen in de functie van afdelingshoofd Sociaal Beheer & Incasso. Deze functie verraadt al mijn betrokkenheid bij woonlasten en de armoedeproblematiek. Medewerkers van mijn afdeling staan dagelijks in contact met onze huurders. Samen proberen we het wonen van onze huurders zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Daar waar dat niet lukt zijn wij met zorg aanwezig en bieden we maatwerk. Onze medewerkers incasso staan in nauw contact met onze partners w.o. de woonlastencoaches. Samen maken we het verschil voor de huurders.
Read more >
Wilma van der Aalst
Wilma van der Aalst 25-05-2015
Ik werk als wijkwerker en wijknetwerker in den Bosch Oost voor welzijn Divers. Ben projectleider van het project wijkgerichte aanpak kinderen en armoede. Daarnaast houdt ik me bezig met volwasseneneducatie en ben namens Divers lid van het Bossche Netwerk tegen armoede (www.netwerktegenarmoede.nl). Mijn inspiratie haal ik uit het boek "schaarste" van Shafir en Mullainathan.
Read more >
Yurin de Weijer
Yurin de Weijer 30-04-2015
Mijn naam is Yurin de Weijer. Ik ben in dienst van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en gedetacheerd in het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Het CvTB is een multidisciplinair samenwerkingsverband, dat zich richt op het verleiden en toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar reguliere hulpverlening / zorg. Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van regievoering in (zeer) complexe casuïstiek. Daarnaast geef ik training aan hulpverleners m.b.t. deze thematiek. Woonlastenproblematiek kom ik dagelijks tegen in mijn werk.
Read more >