×
 

Conferentie Den Bosch Schuldenvrij

Vorig jaar oktober organiseerden de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform een woonlastenconferentie. Samen met bestuurders van een groot aantal organisaties spraken we de wens en noodzaak uit tot het verstevigen van de samenwerking. Om zo gezamenlijk de groeiende armoede en woonlastendruk in ’s-Hertogenbosch aan te pakken. Tijdens de Bestuursconferentie op 28 november lieten we de bestuurders zien waar we nu, een jaar later, staan. En wilden we graag samen bespreken en vaststellen waar we nog een tandje kunnen en moeten bijzetten.
Conferentie Den Bosch Schuldenvrij

Maar liefst 70 deelnemers van uiteenlopende organisaties waren aanwezig. Het was een gevarieerd en inspirerend programma.

Voorafgaand aan de conferentie spraken de wethouder en enkele bestuurders met bewoners die in armoede leven. Wat deden deze gesprekken met hen? En wat kunnen zij zelf betekenen? 

Verder werd een aantal succesvolle projecten gepresenteerd:  de wijktoer van het Netwerk tegen Armoede, de Bossche Bond, De Wil, Quiet073 en vroegsignalering op basisscholen. Factsheets van deze 5 andere projecten werden na de bijeenkomst op het koppelplein getoond. 

De conferentie werd afgesloten met het ondertekenen van een convenant vroegsignalering door de gemeente, CZ, VGZ, Brabant Water, Essent, Zayaz, Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen. 

Impressie

In de bijlage van vind u een impressie van deze conferentie. Daarin ook aandacht voor een korte animatie film die is gemaakt van de armoede aanpak in 's-Hertogenbosch. In de animatie wordt ingegaan op de (groeiende) samenhang van de verschillende netwerken en initiatieven op het gebied van de armoede aanpak. De animatie eindigt met een aantal lessen die een succesvolle aanpak in Den Bosch kunnen versnellen. Wat zijn deze lessen en wat kunnen we ervan leren? Dat werd voorgelegd aan twee bestuurders van maatschappelijke organisaties. Mohamed Acharki, bestuurder van woningcorporatie Zayaz, en Els van Genugten, directeur Sociaal Maatschappelijke Studies van het Koning Willem I College, gaven aan hoe zij deze lessen in de praktijk brengen. 

Voor een fotogalerij van de conferentie, klik hier

Koppelplein

Na het ondertekenen van het convenant hadden de deelnemers van de conferentie de gelegenheid om een aantal projecten en initiatieven, die op dit moment lopen of die gaan lopen, te bekijken en om zich daarbij aan te sluiten. Enkele daarvan zijn tijdens de bijeenkomst al voor het voetlicht gebracht. Door te klikken op het project / initiatief komt u op een pagina met meer informatie.

 

8 Email

Related