×
 

Campagne Woonlasten de Baas

De Bossche woningcorporaties, de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) hebben de handen ineen geslagen vanuit hun gezamenlijke zorg over stijgende woonlasten. Onderdeel van de samenwerking in Woonlasten de Baas is een gezamenlijke campagne. Doel is de bewoners van ’s-Hertogenbosch bewust te maken van hun (woon)lasten en hen handvaten en tips te geven om zelf beter grip te krijgen op hun portemonnee. Op deze manier proberen we (woon)lastenproblematiek zoveel mogelijk aan de voorkant te voorkómen.
Campagne Woonlasten de Baas

 Hart van de campagne is de website woonlastendebaas.nl. Maar ook via tal van andere kanalen en activiteiten proberen we de bewustwording en de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van woonlasten te verstevigen.

 

 Dit zijn de partners in Woonlasten de Baas:

partners woonlasten de baas

Interesse om aan te sluiten bij deze campagne? Plaats in het reactieveld uw naam, organisatie en uw gegevens.

8 Email

Related