×
 

Bewoners Belangen Schuttersbosch

Welkom op onze website!

Bewoners Belangen Schuttersbosch (B.B.S.) is een vereniging die, zoals de naam zegt, tracht de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen.

Opgericht in 1980 was de B.B.S. aanvankelijk min of meer een gezelligheidsverenìging, waarbij allerlei evenementen werden georganiseerd, zoals muziekuitvoeringen, kienavonden, jeu de boules, enz. Veel van de andere zaken, die nu door de B.B.S. worden behartigd, werden in de beginperiode geregeld door de, toen nog bestaande, wijkraad, waarin ook een vertegenwoordiger van de B.B.S. zat.

De BBS streeft naar een fijne woonomgeving voor iedereen in onze wijk. We ondernemen allerlei activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen en om de wijk groen en mooi te houden. We spreken regelmatig met de gemeente en het Woonbedrijf om misstanden te voorkomen of te herstellen.  

Als je richting wilt geven en/of deel wilt nemen aan deze activiteiten, wordt dan lid door je te registeren op deze site.

Het kost je een klein beetje tijd en 5 Euro per jaar maar je zal je als lid nog meer thuisvoelen in deze wijk.