×
 

Welkom!

Welkom op de nieuwe website van Schuttersbosch! Bent u een bewoner van onze wijk registreer u dan direct door op de knop "registreer" links boven deze pagina te klikken

Bewoners Belangen Schuttersbosch (B.B.S.) is een vereniging die, zoals de naam zegt, tracht de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen.

Opgericht in 1980 was de B.B.S. aanvankelijk min of meer een gezelligheidsverenìging, waarbij allerlei evenementen werden georganiseerd, zoals muziekuitvoeringen, kienavonden, jeu de boules, enz. Veel van de andere zaken, die nu door de B.B.S. worden behartigd, werden in de beginperiode geregeld door de, toen nog bestaande, wijkraad, waarin ook een vertegenwoordiger van de B.B.S. zat.

Later stelde de B.B.S. zich noodgedwongen veel strijdbaarder op, met in 1994 als hoogtepunt de gezamenlijke krachtsinspanning (van bijna alle bewoners) tegen de voorgenomen sloop van de huidige woningen. Dit resulteerde in de uitspraak van de arrondissementsrechter in Den Bosch‚ dat de huidige bewoners zo lang mogen blijven wonen, als zij willen. Pas na het deļ¬nitieve verlaten van de woning, mag deze worden gesloopt.

Nu houdt de B.B.S. zich bezig met de veiligheid van de woonomgeving, verlichting, zwerfvuil, grof huisvuil en is de B.B.S. gesprekspartner voor de bewoners met Woonbedrijf (voorheen Hhvl), gemeente en politie. Bovendien heeft de B.B.S. aandacht en zorg voor de natuur in het Schuttersbosch. Ook hebben bewoners, met name Netty Selder en Jac Klomp, voorlichting bij een natuurwandeling en een dia-avond gegeven. Wij hopen, dat er ook op andere gebieden bewoners zijn, die hun talenten in dienst willen stellen van de gemeenschap.

Belangrijk is dat er voldoende toeloop blijft van nieuwe leden en ook dat een aantal bewoners bereid is een bestuursfunctie te vervullen.

Rem Etsses