×
 

Welkom!

Welkom op de nieuwe website van Schuttersbosch! Bent u een bewoner van onze wijk registreer u dan direct door op de knop "registreer" links boven deze pagina te klikken

Bewoners Belangen Schuttersbosch (B.B.S.) is een vereniging die, zoals de naam zegt, tracht de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen.

Opgericht in 1980 was de B.B.S. aanvankelijk min of meer een gezelligheidsverenìging, waarbij allerlei evenementen werden georganiseerd, zoals muziekuitvoeringen, kienavonden, jeu de boules, enz. Veel van de andere zaken, die nu door de B.B.S. worden behartigd, werden in de beginperiode geregeld door de, toen nog bestaande, wijkraad, waarin ook een vertegenwoordiger van de B.B.S. zat.

Later stelde de B.B.S. zich noodgedwongen veel strijdbaarder op, met in 1994 als hoogtepunt de gezamenlijke krachtsinspanning (van bijna alle bewoners) tegen de voorgenomen sloop van de huidige woningen. Dit resulteerde in de uitspraak van de arrondissementsrechter in Den Bosch‚ dat de huidige bewoners zo lang mogen blijven wonen, als zij willen. Pas na het definitieve verlaten van de woning, mag deze worden gesloopt.

Nu houdt de B.B.S. zich bezig met de veiligheid van de woonomgeving, verlichting, zwerfvuil, grof huisvuil en is de B.B.S. gesprekspartner voor de bewoners met Woonbedrijf (voorheen Hhvl), gemeente en politie. Bovendien heeft de B.B.S. aandacht en zorg voor de natuur in het Schuttersbosch. Ook hebben bewoners, met name Netty Selder en Jac Klomp, voorlichting bij een natuurwandeling en een dia-avond gegeven. Wij hopen, dat er ook op andere gebieden bewoners zijn, die hun talenten in dienst willen stellen van de gemeenschap.

Belangrijk is dat er voldoende toeloop blijft van nieuwe leden en ook dat een aantal bewoners bereid is een bestuursfunctie te vervullen.

Rem Etsses

 

Nieuws

Verhalenevenement Lokaal Verhaal 9 t/m 17 september bij 't Schutterke
Verhalenevenement Lokaal Verhaal 9 t/m 17 september bij 't Schutterke
Lokaal Ontmoeten met kunstenaars, dichters, schrijvers, singer-songwriters, poppenspelers en dj's en nog veel meer. Kom gezellig langs in deze week vol bijzondere optredens van verhalenvertellers onder het genot van een heerlijk biertje en wijntje. reserveren via lokaalverhaal.schutterke@gmail.com
College stelt nieuwe Beeldkwaliteitsplan vast
College stelt nieuwe Beeldkwaliteitsplan vast
Beeldkwaliteitsplan aangeboden Gemeente & Nieuwsbrief 4
Beeldkwaliteitsplan aangeboden Gemeente & Nieuwsbrief 4
Het nieuwe beeldkwaliteitsplan voor Schutterbosch is 22 juni 2017 aangeboden aan het Gemeentebestuur en de raad van Eindhoven. Nieuwsflits 4 is verschenen waarin de werkgroep beeldkwaliteit uitlegt wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van de vorige versie van het BKP d.d. 22 februari 2017.
Repair Café in 't Akkertje
Repair Café in 't Akkertje
Vanaf 22 maart is er elke woensdag tussen 10:00 en 12:00 uur Repair Café in 't Akkertje.
Definitieve Beeldkwaliteitsplan beschikbaar
Definitieve Beeldkwaliteitsplan beschikbaar
Onder het hoofdstuk Beeldkwaliteitsplan is het definitieve Beeldkwaliteitsplan d.d. 22 februari 2017 , zoals dat is aangeboden aan Burgemeester en Wethouders, beschikbaar. Tevens is de laatste Nieuwsflits 3 toegevoegd met relevante uitleg.
ED.nl Bewoners Schuttersbosch willen snel duidelijkheid over bouwregels
ED.nl Bewoners Schuttersbosch willen snel duidelijkheid over bouwregels
Op de webpagina van het Eindhovens dagblad staat een artikel over de bezorgdheid van de bewoners van het Schuttersbosch over de bouwplannen voor nieuwe, afwijkende woningen. De welstandscommissie zou te veel toestaan.
Beeldkwaliteitsplan voor Schuttersbosch staat onder apart hoofdstuk
Beeldkwaliteitsplan voor Schuttersbosch staat onder apart hoofdstuk
Het beeldkwaliteitsplan Schuttersbosch 12 december 2016 staat nu in een apart hoofdstuk bovenaan de pagina genaamd Beeldkwaliteitsplan.
hulpvraag  Stichting Zorgatelier Pinokkio
hulpvraag Stichting Zorgatelier Pinokkio
Gevaarlijke plek? Meld het op het Fietsersbond Meldpunt!
Gevaarlijke plek? Meld het op het Fietsersbond Meldpunt!
Over het Fietsersbond Meldpunt Fietsers komen onderweg heel wat hindernissen tegen. Hobbels en slecht wegdek, lange wachttijden bij verkeerslichten, verkeerd geplaatste paaltjes of gevaarlijke verkeerssituaties: voor de meeste mensen zijn ze aan de orde van de dag.
Buurtthermometer laat licht positieve trend zien
Buurtthermometer laat licht positieve trend zien
Nieuwe buurtgegevens beschikbaar bij gemeente Eindhoven
More items >