×
 

Wat doet het platform

Wat doet het platform gehandicapten Valkenswaard en wat kunt ù doen, samen met ons?

Voor u en met u werken wij aan de deelname aan de maatschappij van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij adviseren daarover aan de gemeente.

Voorbeelden: toegankelijkheid openbare gebouwen, verlaging stoepranden voor rolstoelers, aanpassing bushaltes, maar ook toegankelijkheid van evenementen.

Wij onderzoeken ook de mogelijkheden voor toegang tot recreatie en het verzorgen van voorlichting op scholen over wat het betekent gehandicapt te zijn.

Wat kunt ù doen?

Daarnaast willen wij samen met u werken aan het uitwisselen van informatie en ervaringen. Wij maken daarbij gebruik van onze nieuwe website.

Ook ù kunt daaraan bijdragen door het melden of aanleveren van belangrijke informatie. Binnenkort starten wij bovendien met het bieden van mogelijkheden om met elkaar contact te hebben via een beveiligd netwerk en als u beschikt over een webcam of laptop, zelfs via zogenaamd beeldbellen!

Waarom doen we dat samen met u?

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig en op de manier waarop hij/zij verkiest.

Project toegankelijkheid (para)medische praktijken

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard start binnenkort een onderzoek naar de toegankelijkheid van (Para)medische praktijken in Valkenswaard.

Het Platform  beijvert zich om deelname te bevorderen aan de samenleving door mensen met een beperking. In de tweede helft van oktober start er een onderzoek naar de toegankelijkheid van (para)medische praktijken in Valkenswaard. Het project wordt ongeveer haf december afgerond met informatie aan betrokkenen over onze ervaringen.

Aftrap campagne "Nederland onbeperkt

Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking moeten in Nederland onbeperkt mee kunnen doen: of het nu gaat om werken, wonen, studeren of bijvoorbeeld sporten. De campagne ‘Nederland Onbeperkt’, is op 14 oktober afgetrapt door Esther Vergeer en Femke Halsema en heeft als doel mensen met een beperking zichtbaarder te maken in de samenleving.

Ook oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer en Femke Halsema, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, delen hun eigen boodschap. Daarmee geven zij het startsein voor de campagne ‘Nederland Onbeperkt’.

“De campagne betekent dat mensen met een beperking zichtbaarder worden in de samenleving en uiteindelijk in alle opzichten volledig kunnen meedoen met mensen die geen beperking hebben”, vertelt Johan van Ruijven, woordvoerder van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “Of het nu gaat om bijvoorbeeld het vinden van een baan, woning of opleiding of om de toegankelijkheid van openbaar vervoer of gebouwen. Mensen met een beperking laten in de campagne zelf zien wat ‘Nederland Onbeperkt’ voor hen betekent en wat ze nodig hebben om verder te komen. “We werken met een panel van twaalf mensen, die verschillende beperkingen hebben: lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk”, legt Johan uit. “Zij vertellen hun verhalen, die we plaatsen op onze website www.nederlandonbeperkt.nu en op onze Facebookpagina. Zij zijn de campagne. Hun echte verhalen – artikelen, blogs, vlogs, foto’s, bijschriften, et cetera – geven inhoudelijk invulling aan de campagne.”

Bron: http://www.nederlandonbeperkt.nu/contact/   

 

 

 

 

VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is afgelopen zomer geratificeerd door de Nederlandse regering. De Coalitie voor Inclusie heeft een belangrijke taak bij de implementatie van dit verdrag. Bron: Coalitie voor Inclusie

In de Verenigde Naties (VN) werken landen wereldwijd samen en leggen ze regels vast in verdragen, zoals het VN verdrag. In dit verdrag staat dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen: mensen zijn allemaal verschillend en toch gelijkwaardig.  

 Op haar website deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. www.coalitievoorinclusie.nl