×
 

Welkom bij Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo is een onafhankelijke platform en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de verduurzaming van Geldrop-Mierlo willen bevorderen.

Wij zoeken daarin een balans tussen de drie dimensies (‘p’s) van duurzaamheid: sociale duurzaamheid (‘people’), een duurzaam leefmilieu (‘planet’) en economische duurzaamheid (‘profit’ of ‘prosperity’).

Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Geldrop-Mierlo. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Daarnaast ondersteunt het Platform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat gaat onder meer om de campagnes rond ‘Geldrop-Mierlo energieneutraal in 2040’ en ‘Geldrop-Mierlo  plek met hart voor groen’.

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo heeft hierover regelmatig overleg met de Gemeente Geldrop-Mierlo. In dit Platform zijn belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en op sociaal-maatschappelijk vlak vertegenwoordigd. Zie voor meer informatie menu optie "Over ons" Ook kun je ons volgen via LinkedinFacebookTwitter.

Registratieprocedure »

 button registratieprocedure

 logo linkedin logo facebook logo twitter

Related