×
 

Over ons

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo is een zelfstandige organisatie waarin ondermeer het IVN, Milieudefensie, energiecoöperatie Morgen Groene Energie en een aantal betrokken burgers participeren. We zitten een aantal maal per jaar aan tafel met de Gemeente, met Duurzaamheid en Milieu als agendapunt. We wisselen informatie uit, geven advies, en kaarten ook zaken aan. Daarmee hebben we invloed op het beleid en krijgen we de ruimte voor inspraak en initiatieven zoals de D100.

Waar staan we voor?

Klimaatverandering in brede zin is één van onze grootste zorgen. Wij—leden van het Platform—zien dat de wereld om ons heen aan het kantelen is. Het draagvlak voor maatregelen tegen klimaatverandering groeit. Wij stellen ons als doel om hieraan op lokaal niveau bij te dragen: Geldrop-Mierlo helpen de kanteling te maken, zodat verduurzaming iets wordt wat normaal is, en de norm is voor ons allen.

Ons doel is een Platform te creëren waarin overheid, burgers, bedrijven en belangengroepen samen optrekken in lokale duurzaamheidsinitiatieven. We richten ons op:

  • Voorlichting
  • Inspirator en Gids zijn, zichtbaar maken van wat er al gebeurt, met tips en door succesvolle lokale voorbeelden onder de aandacht brengen
  • Activeren van betrokken mensen, de samenwerking bevorderen, verbinden van mensen en kansen, om de kantelingen te realiseren?

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Wat willen we bereiken?

We willen de transitie naar een duurzame samenleving helpen versnellen. Omdat wij denken en aanvoelen dat de tijd rijp is. De wereld is aan het kantelen. Meer en meer mensen raken overtuigd van de noodzaak van verduurzaming. Ook zijn zij bereid in actie te komen. Alleen: hoe kunnen we dat realiseren?

Samen kun je meer bereiken dan ieder voor zich.

Dat willen wij ondersteunen, door mensen, hun ideeën en idealen bij elkaar te brengen. We willen de verbinding tussen de inwoners, organisaties en bedrijven en het gemeentebestuur op een nieuwe manier tot stand te brengen. Een steentje in het water gooien en de rimpelingen alle kanten op zien gaan. Dat is wat we willen bereiken.

Doe mee

Deel jij onze passie, en wil je je steentje bijdragen om dat mogelijk te maken? Meld je dan bij ons aan via het contactformulier.

Images

8 Email
Keywords : 

Related