×
 

Manifest zonneparken Noord-Nederland

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland dat op 19 oktober 2018 publiek werd gemaakt.
Manifest zonneparken Noord-Nederland

https://nmfgroningen.nl/wij-werken-aan/klimaat-en-energie/manifest-zonneparken-noord-nederland/Manifest zonneparken Noord-Nederland: alleen nog zonneparken waar lokale gemeenschap over meebeslist

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties.

Zij hebben gezamenlijk het ‘Manifest Zonneparken Noord-Nederland’ gepresenteerd. Het manifest is opgesteld door EnergieVanOns, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Friese Milieu Federatie, de Groninger Energiekoepel, Us Kooperaasje en de Drentse Koepel Energie Initiatieven.

De manifestpartners constateren dat grote zonneparken in opkomst zijn en noodzakelijk zijn voor de energietransitie. Tegelijkertijd stellen zij dat de realisatie van deze parken beter kan en moet. Ze vinden dat er op dit moment bij de realisatie van de parken onvoldoende rekening gehouden wordt met omwonenden, natuur en landschap. De organisaties roepen overheden op om samen met hun werk te maken van zonneparken die wel van en voor de omgeving zijn.

In het staan 7 vuistregels voor zonneparken voor overheden en ontwikkelaars:

  1. Besparen en opwekken moeten hand in hand gaan.
  2. Ontwikkel vanuit de regionale energiebehoefte en niet vanuit grondposities en aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk.
  3. Wees zuinig op ruimte: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden.
  4. Elk zonnepark wordt samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast.
  5. Deel de opbrengsten op een eerlijke manier.
  6. Ondersteun de lokale energie beweging.
  7. Elk zonnepark in het landelijk gebied moet toegevoegde waarde hebben voor landschap en biodiversiteit.

Images

8 Email

Related