×
 

Een terugblik op de D100 bijeenkomst in Geldrop-Mierlo (10 oktober 2017)

A Dream… Sinds het klimaatakkoord van Parijs zijn de meeste mensen er wel van wel overtuigd dat we hard aan de slag moeten met verduurzamen van onze samenleving om de klimaatdoelstellingen te halen. Burgers, bedrijven, en ook de Overheid kan dat niet alleen. We hebben elkaar nodig. Samen staan we sterk!
Een terugblik op de D100 bijeenkomst in Geldrop-Mierlo (10 oktober 2017)

“Laat burgers ook eens beraadslagen, niet enkel politici. Dat is de oproep van een onafhankelijke groep denkers en doeners. Hun voorstel: de D100, een aantal bijeenkomsten in Geldrop-Mierlo van honderd betrokken inwoners of organisaties en bedrijven die onbevangen overleggen over wat zij kunnen bedenken en bijdragen aan de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.”

Brussel is ons voor gegaan met de eerste G1000 – een burgertop, waarbij op één dag 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gingen over hun eigen stad. Dit initiatief heeft inmiddels in allerlei vormen navolging gekregen in Nederland o.a. in EindhovenHelmond, Amsterdan, Uden, Coevorden, Nijmegen, Apeldoorn, Den Haag e.v.a.

Naar analogie hiervan organiseren wij op 10 oktober 2017 – op de dag van de duurzaamheid – een D100 in Geldrop-Mierlo! Onze D100 is een burgerinitiatief waarbij wij 100 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven willen betrekken, met de focus op duurzaamheid. Vandaar de D in D100.

Honderd betrokkenen uit Geldrop en Mierlo laten praten over de toekomst van onze dorpen, waar zij aandacht voor willen, wat zij wensen en wat zij daaraan ook zelf zouden willen bijdragen. Dat was tot voor kort onze droom.

… Becomes Reality

Inwoners, bedrijven en organisaties. Samen duurzaam, ja natuurlijk!

D100 in Geldrop-Mierlo

Op 10 oktober 2017 nodigen we u van harte uit voor de D100.

Wilt u meedenken hoe we de transitie naar een duurzame samenleving lokaal, hier in Geldrop-Mierlo kunnen versnellen? En wilt u aan de slag om Geldrop-Mierlo te verduurzamen? Doe dan mee met de D100 onder het motto: “Samen duurzaam, ja natuurlijk!”

Meld u aan via de contactpagina van deze website. Dan bent u van 17.00-20.00 uur van harte welkom in de Kasteelhoeve in Geldrop.

Wat u kunt verwachten

Op 10 oktober komen 100 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven van Geldrop-Mierlo voor de eerste keer samen. Op deze Dag van de Duurzaamheid wisselen we ideeën, dromen, meningen en standpunten over een duurzame toekomst van Geldrop-Mierlo uit.

Maar meer dan dat: in de D100 dagen we inwoners, bedrijven en organisaties uit om aan de slag te gaan met verduurzaming. Met de D100 gaan we op zoek naar initiatieven waarmee we samen méér bereiken. Het gaat hierbij om initiatieven die een grote impact hebben doordat veel mensen, lokale overheid én bedrijven eraan meedoen. Denk aan een gezamenlijke zonne-energie-installatie op het dak van een bedrijfspand. Ook op tal van andere terreinen zijn kansen en mogelijkheden denkbaar.

De deelnemers brengen mee wat hen beweegt op het gebied van duurzaamheid en kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te werken, maken we een aanzet voor een duurzame agenda voor Geldrop-Mierlo voor de komende jaren. We maken een aantal voorstellen waarvan álle aanwezigen vinden dat wij—de gemeenschap Geldrop-Mierlo—die op moet pakken: een opdracht aan onze dorpen. Het grotere doel is om in 2040 in een energieneutrale gemeente te wonen en werken.

Tot slot bepalen zij wat er aan het eind van de bijeenkomst met de uitkomsten gebeurt. Vanuit de organisatie begeleiden wij alleen het proces.

 

Het vervolg

We delen de uitkomsten met de Gemeente en andere partijen en vragen hen om de wensen van haar burgers en betrokkenen te faciliteren waar dat mogelijk is. Daarnaast hopen wij ook op burgerinitiatieven, door mensen en wensen te verbinden, in de stellige overtuiging dat dit bijzondere resultaten kan opleveren.

  • Op 10 oktober vindt de start plaats met een eerste inventarisatie en brainstorm ronde.
  • In vervolgsessies gedurende de maanden erop onderzoeken de aandragers en initiatiefnemers de haalbaarheid en werken de ideeën uit. Waar nodig zoeken we er extra expertise of ondersteuning bij. De bedoeling is te komen tot concreet realiseerbare projecten.
  • Daarna volgt – waar dat nodig is – een advies aan de Gemeente en/of de Raad voor besluitvorming.

De resultaten uit dit proces zullen breed uitgedragen worden in diverse media, om op die manier een inspirerend voorbeeld te zijn voor anderen. Goed voorbeeld doet volgen nietwaar? Daarmee hopen we de transitie naar een duurzame samenleving in een hogere versnelling te zetten.

Images

8 Email

Related