×
 

.........Een contactmoment met de buurtvereniging.............

De wortels van de bewonersvereniging Platform Kronehoef-Oost liggen in het oorspronkelijke gedeelte van de wijk waar bewoners een groep vormden die activiteiten organiseerden. Dit heeft vele jaren lang een goede uitstraling gehad. Mede naar aanleiding van een gewijzigd subsidie beleid van de Gemeente Eindhoven is eind 2015 besloten tot het oprichten van een officiële bewonersvereniging "Platform Kronehoef Oost". In januari 2016 was het zover.........

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Cees Haspels, voorzitter  c.haspels@chello.nl

Anthony van Lierop, plvv voorzitter   a.lierop1@chello.nl

Adrie van Maurik, penningmeester  adrievmb@xs4all.nl 

Corine van Lierop bestuurslid   a.lierop1@chello.nl

Anna-Louise van den Eijnden bestuurslid  sterreangel@hotmail.com 

Willie Fuchs  bestuurslid  wpfuchs46@gmail.com

Marjo van Orten secretaris mvorten@hotmail.nl     kronehoefoost@gmail.com  

 

Algemeen adres Platform Kronehoef-Oost:

Scheerderstraat 62

5623 AL Eindhoven.

 

Mocht u vragen hebben, iets kwijt willen in een van de rubrieken van onze website, aanvullingen of nieuwe ideeën hebben,neem contact op en laat het ons zeker even weten!!!

 

 

Related