×
 

STRAATVEGEN TIJDENS DE STORM

Op de redactie kregen we verschillende opmerkingen over het feit dat de ERGON de straat kwam vegen terwijl de storm ook in onze buurt flink huishield.
STRAATVEGEN TIJDENS DE STORM

“Natuurlijk geweldig fijn dat onze straten worden schoongemaakt, maar waarom hebben ze de flexibiliteit niet om het morgen te doen, als de storm is gaan liggen?” Aldus een van de aanwonende buurtbewoners die ons erop aansprak.

Zo werkt het blijkbaar in Eindhoven en het zal in andere gemeenten waarschijnlijk niet anders gaan. Je kunt het de uitvoerende mannen persoonlijk niet kwalijk nemen. Het werk staat gepland en natuurlijk heb je goed management en dito aansturing nodig om dan adequaat te kunnen acteren bij zulke weersomstandigheden. Laten we een milde houding aannemen, echter de gehele gemeentelijke groenvoorziening laat te wensen over. Vele Eindhovenaren zijn bijzonder ontevreden over de gang van zaken.

straatvegen bij storm

In de Generalenbuurt hebben wij via burgerparticipatie meer grip willen krijgen op het groenbeleid maar het ambtelijke apparaat is niet ingericht om burgerparticipatie op een moderne wijze op te pakken en zich de situatie als bewoner voor te stellen. Toen wij samen met verschillende buurtbewoners met onze gemeentelijke politici (van de PvdA) een gesprek hebben gevoerd bleek ook duidelijk dat deze politici meer belang hechten aan een boom dan aan het levensgenot van normale buurtbewoners. Jammer maar helaas. Laten we daarom bij de aankomende gemeenteverkiezingen maar eens goed opletten welke partij wel aandacht belooft voor leefbaarheid in relatie tot groenvoorziening. Nu niet meteen het woord ‘kiezersbedrog’ in de mond nemen en altijd met vertrouwen kijken naar een beter bestuur.

straatvegen tijdens storm

8 Email
Keywords : 

Related