×
 

Waterpolo

Thalassa heeft een actieve waterpolo afdeling die bestaat uit vier competitie-spelende teams: twee herenteams, een damesteam en een jeugdteam. Daarnaast hebben we een groep zeer jeugdige jongens en meisjes die nog niet zo ver zijn dat ze al aan wedstrijden mee kunnen doen maar wel fijn met de beginselen van het waterpolo bezig zijn.

 

De twee Thalassa herenteams spelen succesvol in de tweede en derde klasse van regio Zuid. Heren 1 richt zich vooral op goed presteren, bij Heren 2 gaat het er allemaal iets vrijblijvender aan toe. Het belangrijkste voor beide teams is het plezier in het spelletje, en dat hebben ze zeker!

 

De Thalassa dames vormen samen met De Punderman uit Asten een combinatieteam en spelen als De Punderman Dames 1 in de 3e klasse. Het kost de dames nog wat moeite om de aansluiting met de middengroep echt te maken maar ze worden steeds sterker. Dit dames van dit team trainen in principe bij hun eigen vereniging maar hebben ook de gelegenheid om een keer per week gezamenlijk te trainen; een voorwaarde om elkaar ook tijdens de wedstrijd te kunnen vinden.

 

In het algemeen trainen de wedstrijdteams twee keer per week en in het wedstrijdseizoen spelen ze ongeveer 20 wedstrijden. De wat fanatiekere spelers maken ook gebruik van de extra open training om hun conditie op peil te houden. Er wordt getraind in zwembad De Smelen in Geldrop en de combinatieteams trainen soms nog wat extra in zwembad De Schop in Asten. Omdat het bad in Geldrop te ondiep is om wedstrijden te mogen spelen wijken we daarvoor uit naar zwembad De Wissen in Helmond.

 

Om wedstrijden te mogen spelen moet de vereniging ook in scheidsrechters en wedstrijdfunctionarissen voorzien. De wedstrijdfunctionarissen houden o.a. het scoreverloop en de zware overtredingen bij. Daarnaast houden ze de werkelijke speeltijd in de gaten en kijken ze of er goed gewisseld wordt. Van iedere speler van 16 jaar en ouder verwachten we dat ze de cursus w-functionaris volgen; op die manier verdelen we de taken een beetje en het is een hele goede manier om de spelregels goed te leren kennen. Als w-functionaris mag je vervolgens drie of vier per jaar bij een thuiswedstrijd van een van de andere teams achter de jurytafel plaatsnemen.

 

Als je wilt kun je daarna nog de scheidsrechterscursus gaan volgen. Als scheidsrechter fluit je in het begin vooral de lagere niveaus zoals de pupillen en de aspiranten. Dit is bijzonder dankbaar werk; je maakt het ook voor andere waterpoloërs mogelijk om op een leuke manier hun sport te bedrijven. Daarnaast stel je je eigen teamgenoten in de gelegenheid om te blijven spelen; iedere vereniging is namelijk verplicht om per twee teams een scheidsrechter te hebben.

 

Om alle teams lekker te laten spelen en ook nog wat speciale activiteiten te organiseren is er tenslotte nog de waterpolocommissie. Deze commissie regelt alles wat te maken heeft met de competitie, huur van het wedstrijdbad, inschrijven voor cursussen, toernooitjes, materialen, de teamindeling en ze onderhouden de contacten met De Punderman en andere verenigingen. De commissie komt regelmatig bijeen en legt verantwoording af aan het Thalassa bestuur. De polosecretaris is het aanspreekpunt als er vragen of opmerkingen zijn; dit kan het beste via e-mail op polosecretaris@zvthalassa.nl.

 

Wedstrijdroosters

Jurytafel

Related