×
 

Vertrouwenscontactpersoon Thalassa

Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen binnen de vereniging. Om hier zorg voor te kunnen dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Vertrouwenscontactpersoon Thalassa

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging Thalassa het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Nancy Reinders is contacpersoon binnen Thalassa. Zij vindt het eveneens erg belangrijk dat kinderen én volwassenen zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen, zo ook binnen de sport die ze beoefenen. Nancy is moeder van drie kinderen en integratieve kinder- en jeugdtherapeut (coaching en psychotherapie) en heeft een eigen praktijk. In het verleden heeft zij ook nog als (wijk)verpleegkundige gewerkt in Utrecht. 

Voor meer informatie en bereikbaarheid, kijk bij het kopje Reglementen - Vertrouwenscontactpersoon

Related