×
 

--Vertrouwenscontactpersoon ZV Thalassa

Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen binnen de vereniging. Om hier zorg voor te kunnen dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
--Vertrouwenscontactpersoon ZV Thalassa

Binnen Thalassa is dit Nancy Reinders (zie ook ‘even voorstellen’). Zij is bereikbaar via vcp@thalassa.nl.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging Thalassa het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

 

Geheimhoudingsplicht

De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt. Hierbij staan vertrouwen en veiligheid voorop. Voor alle stappen die de VCP onderneemt is de (schriftelijke ) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de VCP de bemoeienis stop te zeten.

Alleen wanneer de melder (schriftelijk) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijk) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

 

Verantwoordelijkheid

De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vereniging.

De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de VCP één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.

Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.

De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.

 

Even voorstellen

Graag stel ik mij voor als vertrouwenscontactpersoon van zwemvereniging Thalassa.

Net als de vereniging vind ik het erg belangrijk dat kinderen én volwassenen zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen, zo ook binnen de sport die ze beoefenen. Daarom heb ik ook meteen ‘ja’ gezegd op de vraag of ik VCP voor Thalassa wilde zijn.

Ik ben integratieve kinder- en jeugdtherapeut (coaching en psychotherapie) en heb een eigen praktijk. In het verleden heb ik ook nog als (wijk)verpleegkundige gewerkt in Utrecht.

Als moeder van drie kinderen, waarvan er twee bij het synchroonteam zwemmen, ben ik regelmatig in het zwembad aanwezig. Mocht je iets willen weten of vragen, stap naar me toe of mail me via vcp@thalassa.nl (vermeld je telefoonnummer dan bel ik je z.s.m.)

 

Hartelijke groet, Nancy

 

Bereikbaarheid

Stuur een mail naar: vcp@thalassa.nl (vermeld je telefoonnummer dan bel ik je z.s.m.)

Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, telefoon 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00uur) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Voor meer informatie zie ook http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact of https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

Related