×
 

Milieudefensie organiseert petitie tegen ASML-parking in het Dommeldallandschap

De Veldhovense chipmachinefabrikant ASML groeit als kool. Het wil parkeervoorzieningen voor een kleine 15000 auto’s. Behalve ASML liggen er in de omgeving ook andere grote verkeersaantrekkers. Het bijbehorende groeiende autoverkeer levert steeds meer problemen op in het gebied. Ondanks dat dit geen Meerhovense zaak is, toch graag even jullie aandacht om onze prachtige maar kwetsbare omgeving zo te houden.
Milieudefensie organiseert petitie tegen ASML-parking in het Dommeldallandschap

ASML zoekt nu naar grote parkeerplaatsen op afstand met fiets- of pendelmogelijkheden, en heeft daartoe een convenant gesloten met het Rijk, de gemeenten en de provincie. Dat bevat goede elementen, maar het gaat niet ver genoeg. Zodoende bestaat er een serieuze mogelijkheid dat er een megaparking verschijnt aan de Zuidkant van de A67, bij Waalre, in landelijk gebied nabij het Dommeldal. Dit kwetsbare gebied heeft bijzondere natuur- en landschapswaarden, en er is natuurcompensatie gerealiseerd voor natuur die elders moest wijken.

Dit gebied maakt onderdeel uit van de Groene Long rond Eindhoven en is cruciaal voor de leefbaarheid van de stedelingen. Er ligt zelfs een gloednieuwe recreatieve infrastructuur.

Onlangs verscheen het Biodiversiteitsrapport van de VN met de boodschap dat een miljoen soorten dreigt uit te sterven omdat de mens de ecosystemen aantast. Het Dommeldallandschap (en andere kwetsbare natuur) is zo’n bedreigd ecosysteem.

Het klimaatprobleem (waar al die auto’s aan bijdragen) is al net zo actueel als de biodiversiteitscrisis.

De economie en ASML zijn belangrijk. Maar geen topeconomie zonder een top-landschap!

Er zijn zaken die belangrijker zijn dan zelfs ASML.

In de petitie wordt steun gevraagd voor de volgende eisen:

-        GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP EN ANDERE KWETSBARE LANDSCHAPPEN!

-        ASML, WERK HARDER AAN DUURZAME MOBILITEIT!

-        OVERHEDEN, PAK JULLIE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT!

De petitie is te vinden op

www.petities24.com/geen_mega-parking_van_asml_in_het_dommeldallandschap  .

Meer informatie bij Bernard Gerard, bjmgerard@gmail.com.

Er kunnen gratis papieren flyers en handtekeningenlijsten aangevraagd worden.

8 Email
Keywords : 

Related