×
 

Knegselbijeenkomst BVM2 inzake het Vliegveld - 14 december 2019

Huidige stand van zaken met betrekking tot het zaken rondom het vliegveld, het advies van Van Geel, geluidsonderzoek en slaapverstoringsonderzoek.
Knegselbijeenkomst  BVM2 inzake het Vliegveld - 14 december 2019

Where

Zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a, Knegsel (Map )

When

14 dec 2019 from 11:00 until 13:00

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) gaat weer een nieuwe Knegsel-bijeenkomst houden.

Deze gaat plaatsvinden: op zaterdag 14 december van 11.00 - ca 13 uur in Zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a, Knegsel

Er zijn enkele positieve en negatieve zaken te melden, die ons concreet in onze eigen regio raken.

  • De regio heeft het advies-Van Geel unaniem overgenomen
  • de minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies van Van Geel slechts gedeeltelijk overgenomen
  • bij de (zeer korte) bespreking van deze brief bij het Algemeen Overleg Luchtvaart heeft de minister daaraan nog mondelinge uitspraken toegevoegd
  • het vliegveld zegt de vervroeging van het laatste tijdstip van landen nog niet dit seizoen in te kunnen voeren
  • in het geluidsonderzoek in de aanloop naar de Proefcasus bleek, dat het vliegveld zijn geluidsruimte overschrijdt als men de huidige vlootmix invoert in plaats van de vlootmix ten tijde van het Luchthavenbesluit
  • De TU/e probeert, samen met Kempenhaeghe, een slaapverstoringsonderzoek te organiseren

Daarnaast spelen er landelijk zaken:

  • het Ministerie werkt aan de nieuwe Luchtvaartnota 2020 - 2050. BVM2 probeert via onze landelijke koepel LBBL daarop invloed uit te oefenen. Mogelijk is hierover in december meer bekend.
  • De samenwerkende milieuorganisaties, afgekort als de G11, hebben een eigen Luchtvaartvisie uitgebracht die het BVM2-standpunt grotendeels ondersteunt
  • Greenpeace werkt aan het actieproces Noodlanding voor het Klimaat

Uiteraard doen we als BVM2 ons best om de ontwikkelingen zo goed mogelijk in onze richting om te buigen.

Omdat sommige ontwikkelingen nog niet uitgekristalliseerd zijn, kunnen we de agenda voor 14 december nog niet precies geven.

In elk geval zal het bestuur van BVM2 een overzicht van de stand van zaken geven, en met de aanwezigen overleggen over de stand van zaken en 'Hoe nu verder?'.

We denken na over een gastspreker.

Later volgt de definitieve agenda.

Met vriendelijke groeten

Bernard Gerard

secretaris BVM2

beraad@bvm2.nl of  bjmgerard@gmail.com

www.bvm2.nl

040-2454879

8 Email
Keywords : 

Related

Knegselbijeenkomst BVM2 op 14 december 2019
Knegselbijeenkomst BVM2 op 14 december 2019
Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op zaterdag 14 december in Knegsel een informatieve bijeenkomst. Daar kan men kennis maken met de nieuwe directeur van het vliegveld, en het gaat over lopende landelijke ontwikkelingen zoals de Luchtvaartnota 2020-2050 die nu opgesteld wordt, en over geluidszaken.
Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Donderdagavond 28 februari nodigen we u van harte uit in het Evoluon in Eindhoven voor de derde publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen en uw mening te geven. De avond in het Evoluon begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Schrijft u zich nu in!
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1) De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. 2) Ervaringen met de Proefcasus. 3) Cas van Kleef (Greenpeace) bespreekt de inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota.
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 uur tot ca 13 uur in zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel belegt het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) weer een informatiebijeenkomst over allerlei zaken die rond het vliegveld spelen.
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.