×
 

Informatieve avond Binnenklimaat - 27 maart 2019

Wat is een gezond binnenklimaat? Hoe draagt dat bij aan behaaglijk en comfortabel wonen? Hoe zit dat met ventilatie, wet- en regelgeving, normen? Hoe beïnvloed je eigen gedrag het binnenklimaat? En hoe zit dat met schimmel op de kozijnen en natte ramen? En wat is de invloed van koken op gas? Kortom heel veel vragen die we tijdens deze informatieve avond georganiseerd door Duurzaam Meerhoven willen beantwoorden. Kom daarom op 27 maart naar De Hangar en stel je vragen. Aanmelden via info@duurzaammeerhoven.nu.
Informatieve avond Binnenklimaat - 27 maart 2019

Where

De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven (Map )

When

27 mrt 2019 from 20:00 until 22:00

Vrijwilligers van de werkgroep Energie van Duurzaam Meerhoven zijn deze winter bij een kleine 20 buurtgenoten langs gegaan om met een warmtebeeldcamera en CO2 meter naar de woningen te kijken. We hebben daar veel van geleerd en willen de opgedane ervaringen graag met jullie delen. Daarom organiseren we op woensdag 27 maart een leerzame avond. Het binnenklimaat heeft veel meer invloed op je gezondheid dan wat er buiten gebeurt. Tijd om daar aandacht aan te besteden. 

Locatie: De Hangar, Meerbos 4, Meerhoven
Datum en tijd: 27 maart 20:00 tot 22:00 uur (inloop 19:30 uur)
Kosten: geen
Opgeven: graag i.v.m. het beperkte aantal plaatsen, mail naar info@duurzaammeerhoven.nu

 

English translation

What is a healthy indoor climate? How does that contribute to comfortable living? What about ventilation, legislation and regulations, standards? How does your own behaviour affect the indoor climate? And what about mold on window frames and wet windows? And what is the influence of cooking on gas? In short, many questions that we want to answer during this informative evening organized by Duurzaam Meerhoven. So come to De Hangar on 27 March and ask your questions. Register via info@duurzaammeerhoven.nu.

Volunteers from the Energy Work Group of Duurzaam Meerhoven visited a small 20 local residents this winter to look at their homes with a thermal imager and CO2 meter. We have learned a lot from this and would like to share the experiences with you. That is why we organize an instructive evening on Wednesday 27 March. The indoor climate has much more influence on your health than what happens outside. Time to pay attention to that.

Location: De Hangar, Meerbos 4, Meerhoven
Date and time: 27 maart 20:00 tot 22:00 uur (inloop 19:30 uur)
Costs: none
Signing up: mail to info@duurzaammeerhoven.nu
L
anguage: Mainly in Dutch

 

De avond was zeer leerzaam en de aanwezigen waardeerden de informatie. Voor enkelen komt er een vervolg bij hen thuis. Voor wie geïnteresseerd is, volg deze link naar de presentatie.

 

8 Email
Keywords : 

Related

Informatie avond over een gezond binnenklimaat
Informatie avond over een gezond binnenklimaat
Iedereen wil graag leven in een gezond binnenklimaat. De vraag was dan ook: welke normen hanteer je voor een gezond binnenklimaat en op welke wijze is een gezond binnenklimaat te realiseren?
Warmte scans in Meerhoven
Warmte scans in Meerhoven
In Meerhoven zijn in december 2018 16 woningen met een warmtebeeld camera gescand. De bewoners hebben vooraf informatie ontvangen over de camera en hoe zij hiermee en met de foto's om kunnen gaan. De bewoners konden zelf de beelden maken, die waar nodig besproken werden.
Update Luchtkwaliteit
Update Luchtkwaliteit
In maart schreven we dat enkele leden van de werkgroep Energie aan de slag gingen met het bouwen van sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit. Daar hebben zich nog enkele andere buurtbewoners bij aangesloten. Inmiddels zijn er meerdere sensoren gebouwd, waarvan er op dit moment twee actief zijn. Je kunt de metingen volgen op https://maps.luftdaten.info/#13/51.4521/5.4258.
Werkgroep Luchtkwaliteit een feit
Werkgroep Luchtkwaliteit een feit
Enige tijd geleden deed Duurzaam Meerhoven een oproep voor vrijwilligers die zich samen wilden verdiepen in het onderwerp luchtkwaliteit. Helaas leverde dat naast duimpjes niets op. Tijdens het laatste overleg van de werkgroep Energie kwam het idee naar boven om zelf een meetinstallatie te bouwen. De mogelijkheden om dit te doen worden momenteel onderzocht. We houden u via deze website op de hoogte van de vorderingen. Meedoen, mail naar duurzaam@meerhoven.nl.
Luchtkwaliteit in Meerhoven
Luchtkwaliteit in Meerhoven
Meerhoven ligt dicht tegen de N2/A2 aan, ook grenzen we aan een vliegveld en loopt er een drukke weg, de Meerhovendreef, door de wijk. Wat doet dat met onze luchtkwaliteit? Er wordt steeds meer bekend over (ultra)fijnstof, de Europese normen zijn lager dan die van de WHO. Hoe zit dat?
Gespot door Marjola
Gespot door Marjola
een aantal berichten die ik de moeite waard vond om met je te delen
Airport Project verslag
Airport Project verslag
Van 4 juni tot en met 9 juli heeft AiREAS op verschillende locaties rondom het vliegveld van Eindhoven metingen verricht van UFP, NOx en Geluid. Het doel was om de blootstelling van omwonenden aan de milieustempel van vliegverkeer inzichtelijk te maken door op verschillende locaties het contrast te peilen van dagen zonder vliegverkeer en dagen met vliegverkeer. Tot 15 juni was het vliegveld gesloten voor vliegverkeer door onderhoudswerkzaamheden.
Stadsdebat Luchtkwaliteit en Volksgezondheid in Eindhoven
Stadsdebat Luchtkwaliteit en Volksgezondheid in Eindhoven
Georganiseerd door Aireas en haar vele partners
Eerste vragenlijst onderzoek beleving rondom Airport Eindhoven
Eerste vragenlijst onderzoek beleving rondom Airport Eindhoven
Aireas heeft de financiering van het onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheid rond het vliegveld niet volledig rond kunnen krijgen. Gelukkig krijgen zij wel een bedrag van de gemeente Eindhoven, zodat een deel van het onderzoek door kan gaan.
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.
Informatiebijeenkomst Luchtkwaliteit - 18 mei 2016
Informatiebijeenkomst Luchtkwaliteit - 18 mei 2016
In juni gaat het vliegveld twee weken dicht voor het vernieuwen van de start- en landingsbaan. Aireas gaat rondom deze tijdelijke sluiting van het vliegveld metingen uitvoeren. Naar mate er meer bekend wordt over de gevolgen van luchtkwaliteit op onze gezondheid, worden we ook meer bewust van de gezondheidsrisico's.