×
 

Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon

Donderdagavond 28 februari nodigen we u van harte uit in het Evoluon in Eindhoven voor de derde publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen en uw mening te geven. De avond in het Evoluon begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Schrijft u zich nu in!
Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon

Where

Evoluon (Map )

When

28 feb 2019 from 18:30 until 22:00

Wat is Proefcasus Eindhoven Airport?

Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Ook de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen.

 

Wat heeft Proefcasus Eindhoven Airport tot nog toe gedaan?

Er zijn sinds vorig jaar oktober twee publieke bijeenkomsten gehouden en we hebben met een groot aantal belanghebbenden, organisaties, bestuurders en politici in de regio gesproken. Ook zijn er ongeveer 1000 omwonenden geïnterviewd over hoe zij in de toekomst geïnformeerd willen worden over de luchthaven, loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheidsaspecten. Van de data uit deze twee onderzoeken maakt de Proefcasus gebruik. Daarnaast heeft de Proefcasus een onderzoek naar hinder beperkende maatregelen en de economische structuur van de regio laten uitvoeren. 

Wat staat er de 28e op de agenda?

Donderdagavond worden onder meer de resultaten van een aantal van deze recente onderzoeken met u gedeeld. Daarnaast is er volop ruimte voor een gesprek en het stellen van vragen die door Pieter van Geel en zijn team worden beantwoord. 

Hoe gaat het daarna verder?

Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner, stelt op basis van alle informatie een advies op voor de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Het advies van Pieter van Geel moet in april gereed zijn. Het advies is bedoeld om te zorgen voor een steviger fundament en een breder draagvlak voor de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het kom niet in de plaats van de formele besluitvormingsprocedures. 

Bent u erbij? 

Praat u mee de 28e of bent u nieuwsgierig naar de mening van anderen of de onderzoeksresultaten tot nog toe, dan kunt u zich hier inschrijven. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met praktische informatie. 

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel

Onafhankelijk Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

 

 

 

8 Email
Keywords : 

Related

Knegselbijeenkomst BVM2 op 14 december 2019
Knegselbijeenkomst BVM2 op 14 december 2019
Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op zaterdag 14 december in Knegsel een informatieve bijeenkomst. Daar kan men kennis maken met de nieuwe directeur van het vliegveld, en het gaat over lopende landelijke ontwikkelingen zoals de Luchtvaartnota 2020-2050 die nu opgesteld wordt, en over geluidszaken.
Knegselbijeenkomst  BVM2 inzake het Vliegveld - 14 december 2019
Knegselbijeenkomst BVM2 inzake het Vliegveld - 14 december 2019
Huidige stand van zaken met betrekking tot het zaken rondom het vliegveld, het advies van Van Geel, geluidsonderzoek en slaapverstoringsonderzoek.
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1) De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. 2) Ervaringen met de Proefcasus. 3) Cas van Kleef (Greenpeace) bespreekt de inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota.
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 uur tot ca 13 uur in zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel belegt het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) weer een informatiebijeenkomst over allerlei zaken die rond het vliegveld spelen.
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.