×
 

Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 uur tot ca 13 uur in zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel belegt het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) weer een informatiebijeenkomst over allerlei zaken die rond het vliegveld spelen.
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018

Where

De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel (Map )

When

25 aug 2018 from 11:00 until 13:00

In de eerste helft van de bijeenkomst zullen de mensen van het BVM2 – bestuur u bijpraten over diverse zaken die rondom het vliegveld actueel zijn. Dat zijn er nogal wat.

  • We hebben ons BVM2-manifest verder uitgewerkt, zodat er nu harde kwantitatieve eisen staan m.b.t. geluid, openingstijden, toxische emissies en klimaat
  • De Bestse wethouder Mark van Schuppen, die namens de randgemeenten betrokken is, zal een toelichting geven op de lopende processen
  • De minister wil een ‘proefcasus Eindhoven Airport’ opzetten. Echter, behalve een aantal mooie ministeriele woorden in een brief aan de Tweede Kamer weten wij  dd 17 aug nog niets concreets. Mogelijk weten we op 25 aug meer.
  • Dit uitblijven van informatie is symptomatisch, want de onderzoeken die de minister verordonneerd heeft (u weet wel met mogelijk 100.000 vliegbewegingen) zijn dd 17 aug nog niet uit, hoewel dat al wel gebeurd had moeten zijn.
  • Defensie verblijdt ons met een hele beperkte proef waarin met een nogal rommelige methode twee wijzen van opstijgen met elkaar vergeleken worden, waaraan vervolgens de wijdse naam ‘belevingsonderzoek’ gekoppeld wordt. ‘Innovatief’, zoals het vliegveld ons wil laten geloven, is dit in elk geval niet.
  • BVM2 is medeoprichter van de landelijke koepel LBBL (denk aan de actiedag op 23 juni bij de Catharinakerk!)

In de tweede helft van de bijeenkomst spreekt Walter Manshanden. Dat is een landelijk bekend regionaal econoom. Hij heeft bij SEO en TNO gewerkt en runt nu zijn eigen bureau NEO (Netherlands Economic Observatory).

Manshanden heeft meegewerkt aan de bekende studie “De mainports voorbij”, waar Schiphol en zijn zetbazen op het ministerie des duivels over waren, en heeft kritische artikelen geschreven over de groeistrategie van Schiphol. Zijn laatste wapenfeit is dat hij de MKBA in opdracht van Rotterdam-Den Haag Airport (‘Zestienhoven’)  onderuit gehaald heeft.

Wie kennis wil nemen van het werk van Manshanden, kan naar https://bvm2.nl/featured/onderzoek-naar-de-toekomst-van-schiphol/ gaan. Daar staat een samenvatting van een zeer goed artikel van Floor Milikowsky over Schiphol, met een link naar het volledige artikel (dat is een klein kluifje!), en daarin komt Manshanden aan de orde.

BVM2 nodigt u van harte uit voor de Knegsel-bijeenkomst van 25 augustus!

8 Email
Keywords : 

Related

Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Donderdagavond 28 februari nodigen we u van harte uit in het Evoluon in Eindhoven voor de derde publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen en uw mening te geven. De avond in het Evoluon begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Schrijft u zich nu in!
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1) De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. 2) Ervaringen met de Proefcasus. 3) Cas van Kleef (Greenpeace) bespreekt de inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota.
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.