×
 

Informatieavond Proefcasus Eindhoven Airport - 29 november 2018

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.
Informatieavond Proefcasus Eindhoven Airport - 29 november 2018

UITNODIGING

Informatiebijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

Datum: Donderdag 29 november 2018

Tijdstip: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang programma, 22.00 uur einde bijeenkomst

Locatie: Philips Stadion, Frederiklaan 10A, 5600 AW Eindhoven (entree 8)

In oktober is de Proefcasus Eindhoven Airport van start gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober is ingegaan op het doel en de beoogde aanpak van deze Proefcasus. Van 11 oktober tot en met 25 oktober heeft eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de website www.samenopdehoogte.nl.

Tijdens de bijeenkomst op 29 november praten we u bij over de stand van zaken en gaan we graag verder met u in gesprek over de Proefcasus.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met nadere informatie over het programma.

U bent van harte welkom. Ik hoop u op 29 november te begroeten in het Philips Stadion in Eindhoven.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel
Bestuurlijke Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

8 Email
Keywords : 

Related

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Debat in de Stad - De toekomst van Eindhoven Airport - 13 november
Debat in de Stad - De toekomst van Eindhoven Airport - 13 november
De tweede luchthaven van ons land mag doorgroeien tot 43.000 vliegbewegingen in 2020. Als de huidige trend doorzet, zal het weinig moeite kosten om dat aantal te halen. Maar hoe moet het verder na 2020? Het onderwerp staat weer volop in de actualiteit nu zowel in de Brainport Actieagenda als in het nieuwe regeerakkoord al een voorzichtig voorschot is genomen op verdere groei van Eindhoven Airport.