×
 

Gesprek over eindrapport Proefcasus Eindhoven Airport - 18 mei 2019

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert weer een bijeenkomst in Knegsel. Dit keer is het eindrapport van Pieter van Geel onderwerp van gesprek.
Gesprek over eindrapport  Proefcasus Eindhoven Airport  - 18 mei 2019

Where

De Leenhoef, Steenselseweg 8a, 5511 AG Knegsel (Map )

When

18 mei 2019 from 11:00 until 13:00

Zoals u mogelijk al meegekregen heeft uit een paginagroot bericht in het Eindhovens Dagblad van 26 april 2019, heeft ‘verkenner’ Pieter van Geel van het Proefcasus Eindhoven Airport – initiatief op 25 april zijn eindrapport aangeboden aan de minister. Dezelfde avond is het aan het publiek gepresenteerd in het Evoluon.

Van Geel en zijn studiecommissie moesten van de minister een toekomstbeeld voor het vliegveld presenteren dat op zoveel mogelijk draagvlak in de regio kon rekenen. Daartoe heeft Van Geel met allerlei mensen en instanties gepraat, waaronder ook met BVM2 en andere bewonersgroepen. BVM2 heeft waardering voor de manier waarop Van Geel het proces vormgegeven heeft.

De verschillende belanghebbenden hebben uiteraard allemaal geprobeerd hebben Van Geel naar de eigen kant te trekken. Het resultaat heeft daarom soms een compromiskarakter. Het rapport volgt denklijnen die BVM2 al enige jaren in de publieke ‘markt’ zet, maar gaat op sommige punten minder ver dan BVM2 zou willen.

Sinds 26 april staat er een artikel op de BVM2 – site, waarin het proces wordt uitgelegd, en waar men het rapport-Van Geel kan downloaden. Zie https://bvm2.nl/featured/proefcasusadvies-pieter-van-geel-verschenen-knegselbijeenkomst-op-18-mei/ . Een samenvatting met nadere uitleg volgt binnenkort.

Er gaat naar gestreefd worden om regionale eenheid rondom dit advies te organiseren. Dat betekent dat er met gemeenteraden, de provincie, bestuurders enz gepraat gaat worden. Dit vraagt van ons als BVM2 om een standpunt.

Het BVM2 – bestuur wil daarover graag met de achterban in gesprek, en belegt daartoe een nieuwe Knegselbijeenkomst.

Om de bijeenkomst gestructureerd vorm te geven, nodigen wij u uit om vragen en korte (!) statements op te sturen naar beraad@bvm2.nl . Omdat het tijd kost om deze reacties te verwerken, zou het fijn zijn als u ze uiterlijk 11 mei instuurt.

Op zaterdag 18 mei 2019 van 11.00 uur tot ca 13.00 uur

In zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a, 5511 AG Knegsel

 

BVM2 nodigt u van harte uit voor deze Knegsel-bijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groeten,

Bernard Gerard

Secretaris BVM2

8 Email
Keywords : 

Related

Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.