×
 

Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport

Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport

In 2020 zijn rond Eindhoven Airport 43.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2010 (18.000 vliegbewegingen per jaar). In 2020 lopen de huidige afspraken af en worden nieuwe regels opgesteld. De luchthaven wil verder groeien naar zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar. Als reden wordt de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant genoemd, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden in Nederland.

Zorgen

De groeiambities van Eindhoven Airport staan echter op gespannen voet met de leefbaarheid in de omgeving. Belangenorganisaties maken zich zorgen over geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersoverlast en parkeerproblemen in de woonwijken rond de luchthaven. Ook vragen ze zich af of een sterke groei inderdaad noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant. Slechts zestien procent van de vluchten vanaf Eindhoven Airport heeft namelijk een zakelijk karakter; de rest betreft vakantievluchten.

BVM2

Om in de aanloop naar de nieuwe afspraken in 2020 slagvaardiger te kunnen optreden, hebben belangenorganisaties zich vorige maand verenigd in het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in voor een beter evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli praat BVM2 bewoners in Meerhoven en andere belangstellenden bij over de lopende ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen.

Aanmelden

Bewoners die de bijeenkomst willen bijwonen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden via www.meerhoven.nl/airport

8 Email
Keywords : 

Related

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 uur tot ca 13 uur in zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel belegt het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) weer een informatiebijeenkomst over allerlei zaken die rond het vliegveld spelen.
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport
Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.