×
 

Wijkplan voor onze wijk!

Het heeft even geduurd, maar er is eindelijk weer nieuws over de verbetering van onze wijk! Zie het artikel in het Eindhovens Dagblad van vandaag.
Wijkplan voor onze wijk!

Wijkplan voor Hulst en Skandia in Geldrop

GELDROP - De wijken Skandia en Hulst in Geldrop zijn aan de beurt om een plan op te stellen voor verbeteringen in de wijk. Het is de bedoeling dat er voor 2023 voor elke wijk in Geldrop-Mierlo zo’n plan is. Dat staat in de informatie die loco-burgemeester Marc Jeucken naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het eerste verbeterplan in de wijk Braakhuizen-Zuid. De keuze is gemaakt om nu in Skandia en Hulst aan het werk te gaan, omdat die zelf al een enquête hebben gehouden over noodzakelijke verbeteringen.

Daaruit bleek dat er behoefte is aan een betere ontsluiting van de wijk en meer parkeerplaatsen in de buurt. De aangekondigde verbouwing bij basisschool Dommeldal en nutsschool Beneden Beekloop biedt kansen om die gebouwen meer een wijkfunctie te geven.

In Skandia en Hulst zijn veel vrijwilligers die willen meedenken en -doen. Een plan voor de wijk kan die inzet versterken. De planning is om in oktober te beginnen met een onderzoek naar de wenselijke verbeteringen. Daarvoor worden interviews in de wijk afgenomen.

Het hele artikel is hier te lezen:

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/wijkplan-voor-hulst-en-skandia-in-geldrop~a1a1bddf/

8 Email

Related