×
 

GESPREK BESTUUR BVHS MET DE WETHOUDERS PETER LOOIJMANS EN ROB VAN OTTERDIJK OP DONDERDAG 25 OKTOBER 2018

Reden voor dit gesprek was een krantenartikel over de hernieuwde besprekingen tussen de twee basisscholen in de wijk Skandia over gezamenlijke nieuwbouw.
GESPREK BESTUUR BVHS MET DE WETHOUDERS PETER LOOIJMANS EN ROB VAN OTTERDIJK OP DONDERDAG 25 OKTOBER 2018

Aangezien we nog steeds geen buurthuis hebben en de gemeente in haar kernakkoord heeft opgenomen, dat er in iedere wijk een ontmoetingsplaats dient te zijn, wil het bestuur bij de nieuwbouwplannen van de scholen betrokken worden.

Immers de gemeente vindt het belangrijk, dat schoolgebouwen ook bijdragen aan sociale samenhang in de wijk en hun ruimtes openstellen voor activiteiten in de wijk.

Indien het onmogelijk blijkt om over een vaste ruimte te beschikken in de nieuwbouw van de scholen, is de buurtvereniging ook erg gebaat bij een permanente beschikking over de  huidige aula van de Dommeldalschool.

Het is belangrijk voor de buurtvereniging, dat er een structurele voorziening komt.

Er schijnen momenteel ruimtes vrij te zijn in de Nutsschool. Wethouder van Otterdijk gaat praten met het hoofd van de Nutsschool.

Wordt vervolgd.

8 Email

Related