×
 

Wat is de Bossche Bond?

De Bossche Bond is een manier om professionals in ’s-Hertogenbosch die met kwetsbare bewoners werken, meer speelruimte te geven. In de praktijk bleek er behoefte te zijn aan snel en vrij besteedbaar geld om in complexe en vaak ook acute situaties tot effectief maatwerk te komen. Op 2 juni 2016 werd de Bossche Bond bestuurlijk goedgekeurd. Inmiddels nemen 17 organisaties deel, zijn ruim 200 professionals lid en zijn bijna 250 casussen behandeld.

Hoe werkt de Bossche Bond?

De meest eenvoudige samenvatting van de Bossche Bond is: gezamenlijk geld in een pot stoppen. Het geld uit deze pot kan in een acute situatie, of ter voorkoming van escalatie, benut worden om de oplossing / de doorbraak te realiseren. Door het inzetten van dit (bureaucratievrij) geld koop je soms tijd, omdat het te lang duurt om via bestaande regelingen de oplossing voor elkaar te krijgen.  Soms ook kun je er juist een onconventionele / out of the box / praktische oplossing mee betalen, die anders niet mogelijk is. 

Revolving fonds

De Bossche Bond is een zogenaamd ‘revolving’ fonds. Dit betekent dat bijdragen uit het fonds ook weer terugbetaald moeten worden. Degene die aan de lat had moeten staan voor de hulpverlening, betaalt achteraf terug. Gaat het om een unieke oplossing, waarbij niet één partij verantwoordelijk is, dan storten alle partijen een deel van het bedrag terug in de pot.

Wie mag er aanspraak maken op geld uit de Bossche Bond?

Alle professionals die in ’s-Hertogenbosch bezig zijn met (multiproblem) casussen / kwetsbare bewoners mogen een aanvraag indienen bij de Bossche Bond. Bewoners zelf kunnen geen aanvraag indienen. Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen voor een bijdrage hoger dan € 250. 

Centraal in de werkwijze staat dat een aanvraag in principe wordt toegekend en dat het geld snel (binnen een week na goedkeuring van de aanvraag door het secretariaat van de Bossche Bond) wordt uitgekeerd. Achteraf vindt de evaluatie en verrekening plaats.

Het secretariaat bestaat uit Antoinette Weits (schulddienstverlening gemeente 's Hertogenbosch), Frank Meeuwsen (zorg / CVTB), Hermia Brummelkamp (wonen / Zayaz) en Martine Beerlage, teamleider Inkomen Backoffice WeenerXL

Samen leren

De Bossche Bond is in Nederland een unieke samenwerking tussen diverse organisaties. In eerste instantie vooral bedoeld om mensen snel, effectief en budget bewust te helpen, maar zeker ook bedoeld om gezamenlijk te leren. Dit doen we onder andere door casusevaluaties te organiseren en bestuurlijke werkconferenties waarin de leerervaringen centraal staan. 

Deelnemende organisaties Bossche Bond:

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant Wonen, Cello, Brabantzorg, GGD, WeenerXL, Farent, Oosterpoort, Mee, Zayaz, Maatschappelijke Opvang, Reinier van Arkel, JOOST, Springplank073, Linc naar Zorg en de van Neynsel groep.