×
 

Onze tools

Speelpakketten

BLENDERS wil bijdragen aan een betere en meer duurzame samenleving voor iedereen.

Daartoe wil het een sensor zijn voor relevante noden en kansen in de samenleving en samen met anderen nieuwe oplossingen ontwikkelen of bestaande oplossingen/organisaties in hun positieve impactversterken. ‘Innovation by all, for all’.  De topics waaraan we werken zijn inhoudelijk zeer divers.

1 van onze Topics: “Spelen als ontwikkelkans voor kinderen (en volwassenen)”. Blenders ontwikkelde speelpakketten waarbij eigen speelimpulsen en experimenten centraal staan. Elk speelpakket heeft een open einde. Dit wil zeggen dat er vooraf geen opgelegde regels zijn. De focus ligt op verbinden, creëren en stimuleren.

Er worden telkens eenvoudige materialen gebruikt die iedereen kent. Elk speelpakket is voorzien van een universele handleiding zodat iedereen ermee aan de slag kan. Taalkennis is geen vereiste.

Het verloop van de activiteit zal vooral bepaald worden door de eigen talenten en beleving.

 

Hico ( VCH)

Vormingscentrum HIVSET vzw ontwikkelden een methodiek om diversiteit op een professionele, interactieve manier te brengen, de HICO methodiek (handvaten interculturele communicatie).

Via kennisvragen, doe-opdrachten, stellingen en casussen verkennen we het hele domein van diversiteit, met een sterke focus op ‘communiceren met anderen uit diverse culturen’, want alles is immers communicatie. Op deze manier kan aanwezige expertise aan bod komen, kunnen ervaringen op een veilige manier worden gedeeld, kunnen tips worden uitgewisseld, kunnen handige tools bekeken worden…

De begeleider bezit de nodige expertise om alles in goede banen te leiden en input te geven.

Tijdens de vormingssessies wordt er gewerkt met concrete en herkenbare praktijkvoorbeelden die ingebracht worden door de deelnemers

Na de vormingssessie ontvangen de deelnemers een naslagwerk met handige tips en tricks, contactgegevens, … die zij kunnen raadplegen.

 

Ludieke vragenlijst als ijsbreker

De vragenlijst daagt uit om wat meer te weten te komen over elkaars achtergrond.

Deze lijst werd tijdens het project gebruikt als voorbereiding voor het eerste kennismakingsgesprek. Kortom een hulpmiddel om het ijs te breken.

 

Competentieportfolio en coaching

De competentiekaart nemen we doorheen het traject mee als meetinstrument. Tijdens intervisies of coaching gesprekken gebruiken we deze om naar het persoonlijke groeiproces van de vrijwilliger en buddy te informeren en te ondersteunen waar nodig. De gedragsverandering wordt geduid maar niet als beoordeling van evolutie of prestatie weergegeven. Het doel van het traject berust zich vooral op kennismaking met de sector en het werkveld. Dit voor beide partijen (opvangsector en vrijwilliger). De achterliggende factor is om op deze wijze wederzijdse belangstelling aan te wakkeren die op latere termijn zou kunnen leiden tot een job maar die vooral drempels tracht te overbruggen. De competentiekaart geeft de deelnemers beter zicht op de eigen competenties. De competentiekaart kan waardevol zijn voor de vrijwilliger in zijn/haar zoektocht naar een eventuele opleiding of job.

Interculturele handvaten

Met de vorming/bundel interculturele handvaten helpen we de buddy’s op weg om meer bewust te zijn van eigen opvattingen en krijgen ze tips om de communicatie onderling vlot te laten verlopen.

Documents

lijst.pdf lijst.pdf (0.09MB)

Related