×
 

Laat je door ons helpen

Voor een goed verloop van het traject is de rol van een coördinator/uitvoerders die ervaring hebben in het werken met mensen met een migratieachtergrond en kennis hebben van interculturele communicatie niet te onderschatten. Bij voorkeur is er bij de coördinator/uitvoerders ook reeds ervaring met de sector van de buitenschoolse kinderopvang.

Doorheen het traject organiseren we regelmatig contactmomenten. Dit kunnen vorming en intervisiemomenten zijn maar ook individuele contacten.

Dit doen we met alle betrokken partijen om hen een klankbord aan te kunnen bieden op de momenten dat het goed of minder goed gaat. Via deze weg traceren we ook tijdig eventuele miscommunicatie bij de duo’s. Zo voorkomen we dat deze een negatieve impact kan hebben op de verdere samenwerking.

Het is belangrijk om het engagement van de buddy’s te blijven stimuleren. Zij worden geconfronteerd met de dagelijkse hectiek van de werking en kampen regelmatig met onder bemanning, onvoorziene omstandigheden,…

Waar mogelijk ondersteunen we hen in de logistieke puzzel die niet altijd even gemakkelijk is om te maken.

 

Neem contact op

Related