×
 

Fase 5

Een blik naar de toekomst:

Zelfreflectie

Doel: afronding en een blik naar de toekomst

Tijdens het traject maken we gebruik van competentiekaarten, die de vrijwilliger en de buddy voor zichzelf invullen tijdens het traject. Op die manier gaan beiden een gelijkwaardig groeiproces aan. De competentiekaarten dagen hen uit om aan zelfreflectie te doen.

De vrijwilligers komen zo op een laagdrempelige en ‘vrijblijvende’ manier in aanraking met de basiscompetenties die in de buitenschoolse kinderopvang belangrijk zijn. Het kan hen helpen een beter inzicht te krijgen in hun tewerkstellingskansen. We staan samen met de vrijwilliger stil bij cultuurverschillen in de communicatie en geven tips om nog verder te werken aan de Nederlandse taal. Daarnaast geven we hen informatie over het ervaringsbewijs en de opleiding ‘begeleider in de buitenschoolse kinderopvang’. Zo leren ze de opleiding kennen en de mogelijkheden om een job in de kinderopvang te kunnen verkrijgen.

We geven coaching en informatie over het solliciteren (CV opmaken, sollicitatiebrief schrijven, enz.). We geven tips in hoe je te gedragen tijdens een sollicitatie en we geven voorbeelden van een CV en sollicitatiebrief. De buddy’s dagen we uit bij het versterken van hun communicatie en samenwerkingsvaardigheden. Eventuele nieuwe aandachtspunten worden duidelijk waarop ze zich wensen te richten in de toekomst.

Images

Related