×
 

Fase 3

Samenwerking en betrokkenheid:

De eerste kennismaking

Doel: samenwerking vanuit een gemeenschappelijk startpunt

De vrijwilliger en buddy zijn nu helemaal voorbereid op de eerste kennismaking. De kennismaking vindt plaats op de locatie van de IBO. Het duo krijgt de ruimte om elkaar persoonlijk beter te leren kennen en om de eerste praktische afspraken in te plannen.

Samen ontvangen ze het 2de speelpakket waar ze samen mee aan de slag gaan met de kinderen uit het IBO. Met het speelpakket bieden we een gezamenlijk startpunt. De krijtlijnen van het spel zijn uitgezet waardoor er vooral ruimte is voor samenwerking en communicatie.

Het 2de speelpakket kan pas gespeeld worden indien de vrijwilliger voldoende tijd en ruimte heeft gekregen om de werking te leren kennen. Dit kan na 2 weken zijn maar evengoed pas na 2 maanden.

Het Hico Spel

Doel: betrokkenheid van het begeleidingsteam van het IBO

Omdat we het belangrijk vinden dat heel het begeleidingsteam van het IBO betrokken is bij het project en het thema diversiteit plannen we samen met de locatieverantwoordelijke een 2de vorming in.

Omgaan met diversiteit is een basiscompetentie vandaag. Het brengt nochtans ook spanning, onzekerheid en frustraties met zich mee. Er is vaak al heel veel kennis aanwezig in de organisatie.

Wij ontwikkelden een methodiek om diversiteit op een professionele, interactieve manier te brengen in uw organisatie. Via kennisvragen, doe-opdrachten, stellingen en casussen verkennen we het hele domein van diversiteit. Via deze methodiek kunnen we per organisatie heel persoonlijk gaan werken, kunnen we de aanwezige expertise valideren en kunnen de deelnemers heel veel leren van elkaar.

Verder naar fase 4 »

Images

Related