×
 

Fase 2

Drempel verlagen en vertrouwen:

Blikopener vertrekt in de aanpak niet vanuit de verschillen maar wel vanuit de elementen die verbindend werken. In de sector van de buitenschoolse opvang is dit onder meer spel. Binnen het project Blikopener werden speelpakketten ontwikkeld.

Deze speelpakketten hebben tot doel om binnen de verschillende fasen van het project vanuit éénzelfde vertrekpunt aan de slag te kunnen gaan. Zowel de vrijwilliger als de buddy zetten hier op in. De speelpakketten hebben een ‘open einde’. Dit wil zeggen dat er geen vooraf opgelegde regels zijn. Dit daagt de deelnemer uit om er een eigen invulling aan te gevn en creatief te zijn. Elk speelpakket bevat een visuele handleiding .

Het eerste speelpakket

Doel: de individuele kennismaking met het spel in zetten om de drempel te verlagen en vertrouwen te geven.

De vrijwilliger test het eerste speelpakket uit in zijn/haar eigen omgeving. Dit kan individueel zijn, met vrienden, eigen kinderen, familie,… De buddy test het eerste speelpakket uit op de werkvloer met de kinderen. Bij de eerste kennismaking creëert dit een gemeenschappelijk gespreksonderwerp. Dit gesprek kan ondersteund worden met foto’s die genomen zijn tijdens het uitvoeren van het speelpakket.

Verder naar fase 3 »

Images

Related