×
 

Fase 1

De kennis en intake fase:

Ter voorbereiding van de eerste kennismaking ontvangen de buddy en de vrijwilliger vooraf individueel een aantal praktische tools ter ondersteuning.

Een ludieke vragenlijst:

Doel: Wees nieuwsgierig en durf door te vragen

 • De vragenlijst daagt hen uit te bedenken wat ze van de ander te weten willen komen.
 • Ze leren elkaars achtergrond kennen en waar ze elkaar in kunnen versterken.
 • Het is een individuele voorbereiding voor het eerste kennismakingsgesprek.
 • Tijdens het eerste kennismakingsgesprek kan deze ludieke vragenlijst een hulpmiddel zijn om het ijs te breken.

De competentiekaart:

Doel: opvolgen van het persoonlijk groeiproces

 • De competenties van de vrijwilligers worden vooraf in kaart gebracht.
 • De competenties zijn gelieerd aan de aard van het vrijwilligers werk.
 • De competentiekaart nemen we doorheen het traject mee als meetinstrument. Tijdens intervisies of coaching gesprekken gebruiken we deze om naar het persoonlijke groeiproces van de vrijwilliger en buddy te informeren en te ondersteunen waar nodig.
 • De gedragsverandering wordt geduid maar niet als beoordeling van evolutie of prestatie weergegeven.
  Het doel van het traject berust zich vooral op kennismaking met de sector en het werkveld. Dit voor beide partijen (opvangsector en vrijwilliger). De achterliggende factor is om op deze wijze wederzijdse belangstelling aan te wakkeren die op latere termijn zou kunnen leiden tot een job maar die vooral drempels tracht te overbruggen.
 • De competentiekaart geeft de deelnemers beter zicht op de eigen competenties. De competentiekaart kan waardevol zijn voor de vrijwilliger in zijn/haar zoektocht naar een eventuele opleiding of job.

Vorming interculturele handvaten

Doel: Meer bewust worden van je eigen opvattingen

 • Met het project Blik-open-er willen we de kinderopvang alsook de begeleiders bewust maken om divers-sensitiever in de job te staan.
 • Met de vorming/bundel interculturele handvaten helpen we de buddy’s op weg om meer bewust te zijn van eigen opvattingen en krijgen ze tips om de communicatie onderling vlot te laten verlopen.
 • Deze vorming krijgen de buddy’s aangeboden voor het eerste kennismakingsgesprek. Ook de collega’s van de buddy zijn meer dan welkom op deze vorming.

Verder naar fase 2 »

Images

Related