×
 

De Blik-open-er methode

De Blik-open-er methode bestaat samen met het werken op het terrein uit 5 fases. Parallel aan dit proces vinden vormings- en intervisiemomenten plaats zodat ook achterliggende aspecten en de lijn van onze aanpak geduid worden.

0) Start

Een geïnteresseerde werkzoekende, bijvoorbeeld toe geleid door een OCMW of via een ander kanaal, wordt door een Blikopener-coördinator in contact gebracht met een begeleid(st)er uit de buitenschoolse kinderopvang. De werkzoekende noemen we de ‘vrijwilliger’, de begeleid(st)er noemen we de ‘buddy’.

Lees meer »

1) De kennis-en intakefase:

Zowel buddy als vrijwilliger geven in een gesprek aan hoe zij naar het traject kijken en wat hun verwachtingen, dromen, talenten zijn. Daarnaast krijgen ze uitgebreide info over de doelstellingen en aanpak van het traject van de coördinator.

Lees meer »

2) De eerste speelfase:

Buddy en vrijwilliger ontvangen individueel een speelpakket als try-out van de methodiek. Hiermee gaan ze op eigen tempo en vanuit de eigen creativiteit aan de slag.

Lees meer »

3) De tweede speelfase:

Hier krijgen buddy en vrijwilliger een speelpakket waar ze samen mee aan de slag moeten. Ze vertrekken vanuit een gezamenlijk startpunt. Zo wordt de samenwerking en communicatie gestimuleerd.

Lees meer »

4) De derde speelfase:

Hier ontwikkelen buddy en vrijwilliger zelf een spel dat ze samen met de kinderen in de opvang spelen. Zo voegen we verbinding toe.

Lees meer »

5) de ‘out-take’ fase:

We ronden het traject af en kijken naar de toekomst.

Lees meer »

 

“Interetnische contacten zorgen ervoor dat individuen minder vooroordelen hebben tegenover andere etnische groepen.”

4 cruciale voorwaarden zodat dit resulteert in verminderde vooroordelen:
· gelijke status
· Gemeenschappelijke doelen
· Coöperatie
· Overheidssteun
Uit de contacttheorie van Golden Allport (1954)

Related