×
 

Welkom bij Blik-open-er

De keuze voor het project Blik-open-er kwam niet uit de lucht gevallen. Zoals blijkt uit onderzoek stelden we vast dat er kinderen met diverse culturele achtergronden wel een plekje vinden in de buitenschoolse kinderopvang, maar dat daartegenover veel minder een begeleidersteam staat met diverse culturele achtergrond.

Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag.
Eén oorzaak is dat het behaalde diploma in het buitenland geen erkenning krijgt in België waardoor zij niet aan de vereiste diplomavoorwaarden voldoen en dus niet aan de slag kunnen in hun expertisedomein.

Met Blik-open-er willen we belemmeringen tot integratie en samenwerking in de buitenschoolse kinderopvang aanpakken.

Blik-open-er brengt vrijwilligers met een migratieachtergrond en buddy’s uit de begeleidingsteams van de buitenschoolse kinderopvang samen. Via spel, vorming, samenwerking en communicatie komen we tot intercultureel handelen.

We kiezen er gericht voor mensen met diverse culturele achtergronden ervaringen te laten opdoen in de buitenschoolse kinderopvang. Zo vergroten we voor hen de kans op het behalen van een ervaringsbewijs en/of stap naar een potentiële job en komen we eveneens tegemoet aan de arbeidskrapte in deze sector.

Via samenwerking, spel en communicatie ontstaan respect en begrip voor de ander. Op die manier draagt Blik-open-er actief bij tot integratie, racismebestrijding en intercultureel handelen.

Omdat we in dit project niet alleen de begeleidingsteams bereiken, maar ook de kinderen, is de impact nog groter: door hen te laten spelen in een intercultureel kader leren ook zij te handelen in een interculturele context.

Uit het AMIF– project leerden we dat de Blik-open-er methode positieve resultaten oplevert. In 2020 lichten we deze methodiek met plezier toe bij alle belanghebbenden.

Naast de BKO- wereld willen we Blikopener ook kunnen toepassen binnen het kleuteronderwijs en binnen de ouderenzorg.

Nieuws

More items >

Agenda

More items >