×
 

Schôn Bennekel

Schôn Bennekel is een huurdersorganisatie van Trudo woningen in de Bennekel. Het gaat om de woningen aan de Arcadeltstraat, de Sweelinckstraat, Lassusstraat (on-even kant), het Willaertplein en de Jan Hollanderstraat.
Schôn Bennekel

 

 

 

 

Op dit moment is Schôn Bennekel op vijf terreinen actief, in nauw overleg met de Gemeente Eindhoven en Trudo

  • verbetering van de woningen, zoals het vervangen van de kozijnen;
  • herinrichten van de openbare ruimte, de straten, pleintjes en het speeltuintje;
  • herinrichten van het binnenterrein aan de Arcadeltstraat en de Lassusstraat;
  • aanpak van de achterpaden in het gehele gebied;
  • nieuwbouw op het braakliggende terrein aan de Lassusstraat.

Sinds een paar jaar verkoopt Trudo de woningen aan de zittende huurders (als die dat willen) of als de woning leegkomt volgens het Slimmer kopen® idee. Zodoende wonen er nu zowel huurders als kopers in het gebied.

Schôn Bennekel behartigt de belangen van zowel de huurders als de kopers van de woningen.

Heeft u vragen of ideeën over de woningen en de straten laat het ons dan weten.
Samen moeten we zorgen voor een gezellige, leefbare buurt.

Bel Ria Muller 040-2529230 of mail info@bennekel.nl

Related