×
 

Gezondheidscentrum Gestel Midden & WIJeindhoven

Het team van Gezondheidscentrum Gestel Midden en het WIJeindhoven Bennekel team gaan samenwerken. Dit betekent dat de medewerkers van het buurtteam op locatie van het Gezondheidscentrum gaan werken. Donderdag 15 maart jl. vond de officiële en feestelijke kick-off plaats.
Gezondheidscentrum Gestel Midden & WIJeindhoven

Vroeger werkte het algemeen maatschappelijk werk altijd al nauw samen met de huisarts en het medisch team. Dit veranderde door de zorgtransitie en daarmee de komst van WIJeindhoven. De wens bestond nog altijd om die samenwerking uiteindelijk weer aan te gaan. Sociaal Maatschappelijke ondersteuning en medische ondersteuning gaan vaak hand in hand.

 

De doelstelling van WIJeindhoven dit jaar is om meer buurtgericht te gaan werken. De samenwerking met het Gezondheidscentrum als 1e lijns medisch zorgaanbieder past dan ook prima in die doelstelling. WIJeindhoven is dan ook erg blij met deze mogelijkheid.

 

De komende periode gaan we bekijken hoe we de samenwerking concreet vorm kunnen gaan geven. Het eerste plan is om snel een gezamenlijk spreekuur te organiseren. Dit kan erg helpend zijn als mensen vragen hebben over voorzieningen. Vragen die thuishoren in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maar waarbij je medische deskundigheid nodig hebt voor de beoordeling daarvan. Of mensen die misschien psychosociale klachten hebben omdat ze bijvoorbeeld in een isolement zitten.  

 

We willen veel meer vraag & aanbod matchen. We zien jullie graag zo snel mogelijk tijdens het gezamenlijk spreekuur.

Images

8 Email

Related