×
 

Organisatie.

Aquarius is een officiële vereniging en is dan ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (no. 40239018). Deze vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud en de bijbehorende administratie van de gemeenschappelijke achtertuin en de huiskamer. Lees meer.........
Organisatie.

Het bestuur bestaat uit 5 à 7 personen. Dit bestuur is het aanspreekpunt voor de ‘buitenwereld’ en onderhoudt dan ook het contact met de woningbouwvereniging Wooninc. Tussen Aquarius en Wooninc zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde ‘beheerovereenkomst’. Hierin staan onder andere bepalingen met betrekking tot coöptatie; het recht om kandidaat bewoners voor te dragen voor een vrijkomende woning. Ook staan er bepalingen in met betrekking tot de contributie: iedere bewoner is verplicht om lid te zijn van de Vereniging Aquarius en de maandelijkse contributie (circa €25) wordt door Wooninc geïnd. Er zijn ongeveer 4 algemene ledenvergaderingen per jaar, waarvan de eerste in het kalanderjaar de jaarvergadering is.  Tijdens deze bijeenkomsten heeft het bestuur de gelegenheid om bewoners op de hoogte te brengen van lopende zaken. Voor de bewoners is er dan ook gelegenheid om het bestuur informatie te vragen of te wijzen op bepaalde zaken. Tijdens de ledenvergadering worden besluiten met meerderheid van stem genomen. Om deze besluiten uit te voeren zijn er commissies in gesteld. Momenteel zijn er een tuincommissie, een (gemeenschappelijke ruimte) beheercommissie, een publiciteitscommissie en een activiteitencommissie. Deze commissies zijn dus samengesteld uit bewoners van Aquarius. Hieruit blijkt dus dat ons woonproject alleen kan functioneren dankzij de inzet van haar eigen bewoners.

<                      Verder naar Interesse en inschrijven>>

Related