×
 

Breed buurtoverleg

Breed Buurtoverleg Woenselse Heide is een maandelijks overleg waaraan zowel bewoners als professionals uit de buurt deelnemen: bewoners, bewonersorganisaties, buurthuis Heidehonk, gemeente, Politie (de wijkagent), scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, etc. In het overleg bespreken we signalen, vragen en klachten uit de buurt en stemmen we acties op elkaar af. Zo kunnen we vanuit samenwerking de leefbaarheid van de buurt verbeteren. Bewoners spelen daarin uiteraard een belangrijke rol. Ook u bent welkom om aan te schuiven!
Breed buurtoverleg

Neem contact op met Mieke Voll, voorzitter BPWH. Dit kan via mail miekevoll@gmail.nl of telefonisch: 040-2424472. Onderwerp van gesprek zijn bijvoorbeeld buurtactiviteiten, bewonersinitiatieven, de herinrichting van straten of groen, het buurthuis, een taalproject of de communicatie naar de buurt. De agenda delen we via deze website.

De vergaderdata voor de komende tijd:

 

-        Dinsdag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur

-        Woensdag 11 december van 9.00 tot 11.00 uur

in Buurthuis Heidehonk aan de Noordzeelaan 35

Buurtoverleg team 2017

8 Email

Related