Mantelzorg

Community structuurWe willen graag de regie over ons leven houden. Soms is het onvermijdelijk dat anderen hierbij een handje moeten helpen.

Voor de organisatie van deze hulp ontwikkelt OnsPlatform.tv een Mantelzorgsite. Familie en vrienden zien direct welke ondersteuning in de komende periode nodig is. Past een taak binnen de mogelijkheden dan kan direct gereageerd worden.

Is er een taak of een verslag op de Mantelzorgsite geplaatst, dan ontvangen de deelnemers een bericht. De informatie is te zien op het afgeschermde deel van de website. U heeft de regie, u bepaalt met wie u samenwerkt.

De leden van Mantelzorgsite krijgen hulpmiddelen voor de onderlinge communicatie. Beeldbellen met meerdere personen gelijktijdig is mogelijk. Een verslag, een mededeling, foto's en video's kunnen eenvoudig op de site geplaatst worden.

Vertrouwelijke informatie kan afgeschermd geplaatst worden voor een aparte groep gebruikers. Hier kan ook een professional aan worden toegevoegd. U heeft de regie en bepaalt met wie u welke informatie wilt delen.

Next-Step

De Mantelzorgsite wordt samen met gebruikers ontwikkeld. Wij luisteren graag naar uw wensen en ervaringen.

Binnen de mantelzorg applicatie wordt het beheer, oftewel de regie, van vraag en aanbod voor mantelzorgers en professionals nog gemakkelijker gemaakt. Dat maakt de organisatie van participatie - het samen iets betekenen voor elkaar - een fluitje van een cent.

Een aantal deelnemers aan de beweeglessen Tom Lumens die les geeft Tom Lumens die les geeft