Verbonden sites

Community structuurIn wijken en buurten gebeuren allerlei activiteiten. Veel van deze activiteiten zijn middels websites te bereiken. Om verbinding tot stand te brengen heeft OnsPlatform.tv de mogelijkheid om deze aan elkaar te koppelen waardoor openbare inhoud doorstroomt naar bovenliggende communities. In de onderstaande afbeeldingen kunt u zien wat we daarmee bedoelen. Onder de websites hangen verschillende community websites waarvan u (mogelijk) lid kunt worden. Alle openbaar geplaatste content wordt op deze website verzameld.

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving over een mogelijke structuur van OnsPlatform.tv:

OnsPlatform.tv structuur
Closeup van een community